Glat-hullæbe/Nikkende hullæbe

Epipactis phyllanthes

Glat-hullæbe er en orkidé, der har små, hængende, bleggrønne blomster, som kun åbner sig lidt og bestøver sig selv. Den blomstrer i juli og lidt ind i august og bliver op til 70 cm høj.

Den findes hist og her i Østdanmark i små bestande og vokser i frodige og skyggefulde skove nær kysten, og hvor der er kalk i jorden.

En stor del af verdens bestand af denne art findes i Danmark.

Udbredelse

Glat-hullæbe/Nikkende hullæbe forekommer hist og her i Østjylland, på Fyn, Sjælland, Møn, Lolland og Falster. Men ofte er bestandene ret små.

Udseende

Glat-hullæbe bliver 30-70 cm høj. Den ligner Skov-hullæbe , men kendes på sin næsten glatte stængel og sine små, hængende, bleggrønne blomster, som kun åbner sig ganske lidt. Nogle planter kan dog kortvarigt have blomsterne vidtåbne og udstående. Den kan have op til 30 blomster. Den blomstrer i juli og lidt ind i august.

Levevis

Glat-hullæbe vokser i frodige og skyggefulde skove og krat nær kysten på kalkrig jord, men træffes også på overdrev og skrænter. Den bestøver sig selv, hvilket også ses af, at blomsterne mangler nektar og duft og er små, grønlige og næsten lukkede. Store, kraftige planter med større og mere langspidsede blade betragtes af nogle forskere som en anden art: Nikkende hullæbe. Af andre betragtes de som en del af variationen hos Glat-hullæbe.

Trusler

Glat-hullæbe trues af:

  • intensiv skovdrift
  • sprøjtning

Glat-hullæbe er listet som en ansvarsart for Danmark på den danske  gulliste 1997.  Det betyder, at en stor del af verdensbestanden af planten findes i Danmark, og at vi derfor har et særligt ansvar for at beskytte den.

Sådan er arten beskyttet

Glat-hullæbe er fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A