Fruesko

Cypripedium calceolus

Udbredelse

Fruesko har altid været meget sjælden i Danmark, og findes nu kun på to steder, begge i Himmerland. Det ene sted er Buderupholm Skov, hvor planterne er hegnet ind for at beskytte dem.

Udseende

Fruesko er Europas mest imponerende orkidé. Den kan blive op mod 50 cm høj og vokser ofte i tætte grupper. Stænglerne har en eller noget mere sjældent to blomster. En del af blomsten er formet som en stor, gul tøffel eller sko, der har givet anledning til plantens navn. Bladene er brede og elliptiske. Fruesko blomstrer fra maj til juni.

Levevis

Fruesko vokser i skove og på skrænter, hvor der er kalk i jorden, og hvor jordbunden er fugtig.

Vegetationsdækket omkring frueskos voksesteder er lavtvoksende urter, som er karakteristiske for kalkoverdrev eller den lysåben løvskov på kalkbund. Tæt opvækst af træer og buske vil bortskygge fruesko.  I vegetationen skal der være steder med blotlagt jordbund, da det er en forudsætning for fremspiring af nye frueskoplanter.

Planten bestøves især af små jordbier, der lokkes af blomstens kraftige farver og søde duft. Blomstens tøffelformede del virker som en insektfælde. Den tvinger bien til at passere støvfanget, hvor bien afsætter sit medbragte støv fra andre Frueskoplanter. Når bien derefter skal klemme sig forbi støvdragerne, får den blomstens eget støv på kroppen. Den flyver derefter videre til den næste Fruesko, hvor processen gentages.

Hvad kan hjælpe fruesko?

Græsning eller sent høslæt kan medvirke til at sikre et lavtvoksende vegetationsdække omkring frueskoen, ligesom dyrene tramper hul i vegetationen, så der opstår steder med blotlagt jordbund, hvor nye kimplanter af fruesko kan spire frem.

Man kan også hjælpe fruesko ved at udtynde træer og buske så for megen skygge undgås.

Fruesko er listet på den Danske Rødliste.

Vidste du...?

Fruesko er Europas mest imponerende orkidé. Den bliver op til 50 cm høj og kendes på sine store gule og rødbrune blomster. Den vokser ofte i små klynger.