Forskelligbladet tusindblad 

Myriophyllum heterophyllum

Forskelligbladet tusindblad stammer oprindeligt fra det sydøstlige USA. Det er en flerårig vandplante, som herhjemme er en populær akvarieplante. Arten er fundet mange steder i Central- og Vesteuropa.

Udseende og voksested

Forskelligbladet tusindblad er en decideret vandplante, som kun er oven vande når den blomstrer. Den vokser i lange ranker, der kan blive op til en meter lange. Bladene sidder som navnet antyder meget tæt, er fjersnitdelte og ca. 1-3 cm lange. De mange blade giver planten et fjeragtigt udseende. Blomsten er uanseelig på en stilk, der rækker 5-35 cm over vandet.

Forvekslingsmuligheder

Forskelligbladet tusindblad er svær at skelne fra andre arter af tusindblad, som den i øvrigt kan hybridisere med. Desuden kan forskelligbladet tusindblad muligvis forveksles med arter af vandpest.

Derfor er arten uønsket

Forskelligbladet tusindblad er en aggressiv vandplante, som samles i tæt vegetation under vandet i små søer og vandløb. Den kan formere sig både ved frø og vegetativt, hvilket betyder at små dele af planten let flyder med strømmen og derved spredes. Dette betyder også at mekanisk lugning ikke er effektivt, da alle de små dele som knækker af planten, potentielt kan udvikle sig til nye bestande. Planten er endvidere føde for visse vandfugle og man mener at disse medvirker til yderligere spredning af planten.

Store bestande af forskelligbladet tusindblad kan hæmme vandstrømmen i mindre vandløb, forhindrer sollys i at trænge længere ned i vandet og mindsker iltindholdet i vandet. Dertil kommer at planten er problematisk for sejlads, svømning og lystfiskere.

Er arten i Danmark?

Nej, forskelligbladet tusindblad er ikke registreret i den danske natur. Arten er udbredt i Holland og Tyskland.

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art