Flydende vandnavle

Hydrocotyle ranunculoides  

Flydende vandnavle er en yderst robust, tilpasningsdygtig og hurtigt voksende vandplanteart, der kan dække store vandflader totalt og udkonkurrere lokal flora og fauna. Planten stammer oprindeligt fra Nordamerika og Centralamerika, men kom til Europa i 1980’erne via handel med vandplanter, hvorefter den hurtigt fandt vej til naturen. 

Udseende og voksested

Flydende vandnavle flyder i vandoverfladen, mens rodnettet hænger op til 50 centimeter ned i vandet, hvor det skaber en massiv masse af meget tæt rodfilt. De cirka 1 millimeter tykke og 20 til 150 millimeter brede, grønne blade stikker op til 40 centimeter over vandoverfladen. Bladene er runde, men ofte bredere end lange og har tre til syv mere eller mindre udprægede, butte bladflige. Blomsterne er tvekønnede og hvide og kun cirka tre millimeter i diameter. Flydende vandnavle kan vokse op til 20 centimeter om dagen. Bladene dør som oftest om vinteren, men stængler og rødder under vandet kan overleve frost. Selv de mindste løsrevne plantefragmenter helt ned til 1 centimeter kan spire igen, og derfor kan planten hurtigt brede sig, hvis dele af planten flyder med strømmen. Det gør også planten svær at komme til livs, da den kan sprede sig, når man forsøger at fjerne den. Arten kan vokse i stort set alle vandmiljøer, men tåler dog ikke saltvand.

Forvekslingsmuligheder

Flydende vandnavle kan forveksles med den hjemmehørende almindelige vandnavle ( H. vulgaris ), der dog vokser på fugtige jorder og i vandkanter – ikke frit flydende. Bladene på almindelig vandnavle er mørkere, skjoldformede og mindre (op til 4 centimeter i diameter), og almindelig vandnavle er noget mindre og bliver kun op til 20 centimeter høj.

Derfor er arten uønsket

I Australien og dele af Afrika er der brugt store summer penge på at begrænse flydende vandnavle, da den blokerer vandløbenes vandgennemstrømning, så store landarealer oversvømmes. Plantens massive forekomster fortrænger lokal flora og fauna og udgør derfor en stor trussel for naturen. I England blev de årlige økonomiske konsekvenser - som følge af plantens udbredelse og effekt på natur, turisme med mere - i 2011 opgjort til £24.467.000 svarende til cirka 244 millioner kroner.  

Er arten i Danmark?

Arten er endnu ikke observeret i naturen i Danmark, men den findes i både Tyskland og England. Planten kan eventuelt sprede sig til Danmark ved import af plantemateriale, via bådtrafik eller ved naturlig indvandring langs grøfter og vandløb.

På kortet finder du artens udbredelse i EU

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art