Flueblomst

Ophrys insectifera


Flueblomst er en lille orkidè, der bliver op til 30 cm høj. Den har små blomster, der ligner insekter.

Den findes i Danmark kun i én skov på Midtsjælland. Den vokser i lysninger i løvskove, hvor der er kalk i jorden.

Udbredelse

Flueblomst findes kun ét sted i Danmark. Det er i Allindelille Fredsskov på Midtsjælland, hvor den har været meget presset af tilgroning. Efter ændring af områdets forvaltning i 2009 er bestanden nu i fremgang, og der blev talt over 200 blomstrende individer i 2014.

Udseende

Flueblomst er en lille orkidé, der bliver 15-30 cm høj og har navn efter sine blomster, der ligner insekter. Planten kendes fra andre orkidéer på, at blomsterne har en brun læbe med en blå plet. Flueblomst blomstrer i juni.

Levevis

Flueblomst findes i skovlysninger på fugtig bund, og hvor der er kalk i jorden.

Blomsten dufter som hunner af gravehvepse, hvilket tiltrækker hannerne. De narres af duften og kravler ind i blomsterne, hvor de udfører parringsbevægelser. Herved afsætter blomsten sit blomsterstøv, såkaldte støvkøller, på hvepsens hoved. Når hvepsen derefter besøger andre Flueblomster, afsættes støvet her, og på denne måde bestøves planten.

Trusler 

Flueblomst trues af:

-        Jordbearbejdning

-        Tilgroning af lysåbne skovtyper

-        Jagt og indsamling

-        Kvælstofdeposition

-        Rekreative aktiviteter

Flueblomst er listet som kritisk truet på Den Danske Rødliste 2019.

Sådan er arten beskyttet

Flueblomst er fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag B