Flueblomst

Flueblomst er en lille orkidè, der bliver op til 30 cm høj. Den har små blomster, der ligner insekter.

Den findes kun i en skov på Midtsjælland. Her fandtes den tidligere i stort tal. Den vokser i lysninger i løvskove, hvor der er kalk i jorden.

Udbredelse

Flueblomst findes kun ét sted i Danmark. Det er i Allindelille Fredsskov på Midtsjælland, hvor den tidligere voksede i stort tal.

Udseende

Flueblomst er en lille orkidé, der bliver 15-30 cm høj og har navn efter sine blomster, der ligner insekter. Planten kendes fra andre orkidéer på, at blomsterne har en brun læbe med en blå plet. Flueblomst blomstrer i juni.

Levevis

Flueblomst findes i skovlysninger på fugtig bund, og hvor der er kalk i jorden.

Blomsten dufter som hunner af gravehvepse, hvilket tiltrækker hannerne. De narres af duften og kravler ind i blomsterne, hvor de udfører parringsbevægelser. Herved afsætter blomsten sit blomsterstøv, såkaldte støvkøller, på hvepsens hoved. Når hvepsen derefter besøger andre

Flueblomster, afsættes støvet her, og på denne måde bestøves planten.

Trusler 

Flueblomst trues af:

  • dræning
  • tilplantning

Flueblomst er listet som sjælden på den danske rødliste 1997 .

Hvis du vil vide mere

Naturhistoriska Riksmuseet, Sverige

www.dk-orkideer.dk

Nordens orkideer . Sven Nilsson og Bo Mossberg. Gyldendals grønne håndbøger. 1977.

Status over den danske flora 1993 . Bernt Løjtnant m. fl. Naturstyrelsen og Gads Forlag 1993.

Fredede planter i Danmark . ØKO-Tips 4. Naturstyrelsen 1995.

Blomsternes Danmark . Jens Gregersen og Bernt Løjtnant. Side 128-129. Gyldendal 1999.

Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001

Sådan er arten beskyttet

Flueblomst er fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag B