Femhannet pil

Salix Pentandra 

Udbredelse

Femhannet pil er udbredt i Nord- og Mellemeuropa og Nordasien (Sibirien).

I Danmark gror den i de fleste egne undtagen i Vestjylland. Den er mest hyppig i Nordøstjylland og Nordsjælland.

Udseende

Femhannet pil er en stor busk eller et lille træ på op til 6-10 meter. Unge kviste er grønne og hårede, toårig bark er lys brun og glat; ældre bark er gråfarvet og finridset. Knopperne er ægformede og ca. 5 mm lange.

Bladene er elliptiske, ca. 10 cm lange og 4½ cm brede med glinsende overside og fint savtakket rand.

Pil er særbo, det vil sige, at han- og hunblomster findes på forskellige individer.

Hanblomsterne er samlede i gule, cylindriske rakler med en 2-6 cm lang stilk; de enkelte hanblomsterbestår af fem støvdragere (deraf navnet) med et omsluttende lidt håret dækblad. Hunblomsterne består af et næsten glat frøanlæg og kun lidt håret dækblad; de er samlede i krumme hængende hunrakler.

Blomsterne dufter af laurbær og springer ud i marts. Til forskel fra mange andre pilearter blomster femhannet pil efter løvspring (sommerpil).

Frøene får ved modenhed tæt frøuld og spredes let af vinden. Den kendes bedst i vinterdragt, hvor frøene hænger længe ved og har tydelige hvide uldtotter. Frøene modnes i oktober/november.

Voksested

Arten vokser især på fugtig, næringsrig muld, f.eks. moser og søbredder. Den er lyskrævende og tåler vind og frost. Den findes ofte ved tørve- og mergelgrave.

Plant for vildtet faktaark: Femhannet pil

Vidste du...?

Pilekrat er et yndet tilholdssted for mange småfugle, f.eks. rørspurv og nattergal.

Anvendelse

Femhannet pil egner sig til beplantning på meget fugtig eller vandlidende bund, f.eks omkring damme, søer, moser og enge. Den er let at frøformere men formeres oftest ved hjælp af rodslående grene.

Pilekrat er et yndet tilholdssted for mange småfugle, f.eks. rørspurv og nattergal. Frøkapslerne bliver siddende vinteren over. Pilefrø er en vigtig næringskilde for småfugle om vinteren. Den anses ikke for at være udpræget stormsikker, hvilket sætter en lille begrænsning for dens anvendelse i læplantninger. Den tåler som alle pilearter beskæring godt.

Pil har bøjelige grene og lange skud, som tidligere blev anvendt til forskellige former for fletning, f.eks. gærdsel, tøndebånd og kurve. Bladene kan anvendes til gulfarvning. Frøulden fra femhannet pil har været anvendt til lampevæger og udstopning i tøj og tæpper.

Pil har også haft en almindelig anvendelse i folkemedicin (pga. sit indhold af salicylsyre).