Engriflet tjørn

Crataegus monogyna 

Udbredelse

Engriflet tjørn findes med en del underarter i det meste af Europa, Nordafrika og Vestasien. Arten er udbredt over hele Danmark.

Udseende

Den engriflede hvidtjørn kan, under gunstige vilkår, blive et træ på op til 15-20 meter, men findes oftest som en tætgrenet flerstammet busk eller et mindre træ. Kortskuddene har kraftige, lige grentorne. Ung bark er rødlig; ældre bark gråbrun og furet i skarpe fremstående kamme.

Arten er variabel i både vækst, bladform og blomsterfarve. Den hybridiserer desuden med de to andre almindelige tjørnearter – alm. hvidtjørn og koral hvidtjørn.

Bladknopperne er spredte, små og udspærrede. Bladene er fligede med 3-5 indskæringer, som er dybere end hos almindelig hvidtjørn.

Den engriflede tjørn blomstrer i maj – juni efter løvspring. Blomsterne er hvide eller sjældnere rødlige og sidder i store skærmformede stande. De adskillersig fra den almindelige tjørn ved kun at have én griffel. Blomsten er under-sædig og resterne af blosteret med den ene griffel bevares på frugten.

Frugterne er samlede i langstilkede klaser med op til 10-15 frugter, der modnes i september/oktober. Frugten er en lille, ægformet, rød og glat stenfrugt, som indeholder et frø.

Voksested

Den engriflede tjørn vokser på overdrev, i strandkrat, levende hegn og skovbryn i det meste af landet. Derimod vokser den ikke i skov, da den er mindre skyggetålende end den almindelige tjørn.

Den kan vokse på stort set alle jordbundstyper med undtagelse af ekstremt sure jorde. Den er vindtolerant og tåler vårfrost og saltsprøjt.

Plant for vildtet faktaark: Engriflet tjørn

Vidste du...?

Tjørneved er meget hårdt og blev tidligere brugt til f.eks. drejearbejde og landbrugsredskaber.

Anvendelse

Engriflet tjørn kan bruges i en række af forskellige landskabsplantninger især på lysåbne lokaliteter. Den er hårdfør overfor både vind og saltsprøjt, og kan derfor bruges som læplantning i kystnære områder, f.eks. i Vestjylland.

Den tåler kraftig beskæring, og kan ved vedvarende klipning danne en tæt hæk. Arten formerer sig både ved frø og rodskud og kan forynges fra stødskud.

Tjørneved er meget hårdt og blev tidligere brugt til f.eks. drejearbejde og landbrugsredskaber.

Ekstrakt fra blade, blomster og frugter af tjørn har været og er stadig meget anvendt i naturmedicin.