Dunet gedeblad

Lonicera xylosteum

Udbredelse

Dunet gedeblad findes i Europa og Asien med undtagelse af Vesteuropa. Nordgrænsen går gennem det mellemste Skandinavien. Den findes ikke på vesteksponerede kyster og gror i Norge for eksempel kun på de indre fjordskrænter. I Danmark findes arten mest på kalkbund på den sydlige del af Øerne, men er sjælden på Nordfyn, Nordsjælland og Bornholm. Forekomsterne ved Mariager fjord og andre jyske forekomster er muligvis forvildede. Den har spredt sig på en lang række lokaliteter i Vest- og Nordjylland.

Udseende

Forgrenet, indtil 3 m. høj busk med tæt vækst. Alle yngre plantedele, f.eks. skud, blade og stilke er stærk hårede. Knopperne er modsatte og udspærede.

Blade bredt ægformede, 3-6 cm lange, helrandede, stærkt hårede.

Blomsterne er små, ca. 1 cm lange, bleggule og sidder parvis på en lille stilk. Blomstring i maj/juni. De er asymetriske med en kronflig dannende underlæbe og 4 sammenvoksede kronflige overlæben.

Frugten er et mørkerødt bær, som sidder parvis. Hvert bær indeholder to frø, som modnes sidst i august.

Voksested

Planten vokser i lyse skove, krat og skovbryn på kalkrigt ler. Den observeres gerne i lyse egeskove men er også skyggetålende. Den tåler lidt fugtig jord, vind og vårfrost. Arten forekommer naturligt på øerne.

Anvendelse

En meget anvendt robust og hårdfør plante, som både tåler vind og skygge. Den kan anvendes på de fleste udsatte lokaliteter som underplantning i skovbryn og hegn. Igennem mange år har den været anvendt i 3-rækkede læhegn i Danmark. Bærrene ædes af fugle. Dunet gedeblad tåler beskæring.

Veddet er hårdt men stamme og grene er tynde. Tidligere brugt til forskellige stokke og skafter. Planten, inklusiv bærrene, er giftig for mennesker.

Plant for vildtet faktaark: Dunet gedeblad

Vidste du...?

Planten, inklusiv bærrene, er giftig for mennesker.