Contortafyr

Pinus contorta 

Udbredelse

Contortafyrrens naturlige udbredelsesområde er det nordvestlige Nordamerikas kystegne fra Alaska til Californien og fra Stillehavet til Colorado. Den findes her som flere arter og varieteter.

I Danmark findes den plantet i klitområder og på magre hedelokaliteter. Den kan eksempelvis ses på store arealer i Vester Torup Klitplantage i Hanherred.

Udseende

Contortafyrren er et lille træ med tyk, mørk skorpebark med løse skæl. Det bliver op til 11 meter højt.

Nålene er 3 – 5 cm lange og mørkegrønne. De sidder sammen parvis og er let snoede.

Hanblomsterne er gule, cylindriske og samlet i grenspidsen. Hunblomsterne er røde og sidder i grenspidserne i den øverste del af kronen.

Koglerne er ca. fem cm lange. De er ret smalle og noget skæve. På de enkelte kogleskæl sidder en lille torn. Koglerne sidder på træet i adskillige år, og mange åbnes kun efter en skovbrand, idet contortafyrren er tilpasset til at kunne udnytte de gode etableringsmuligheder umiddelbart efter en brand.

Voksested

Contortafyrren er meget hårdfør. Den vokser på moser, i klitter, på fladgrundede næringsfattige jorder og i sit hjemland på nydannede lavaområder.

Levevis

Contortafyrren blomstrer i en tidlig alder. Blomstringen finder sted i maj.

Anvendelse

Splintveddet er hvidgult og kerneveddet lyst gulbrunt. Træet sælges overvejende til cellulose- og spånpladefabrikker.

Vidste du...?

Mange af contortafyrrens kogler åbnes først efter en skovbrand. Det hænger sammen med, at  contortafyrren er tilpasset til at kunne udnytte de gode etableringsmuligheder umiddelbart efter en brand.