Carolina cabomba

Cabomba caroliniana

Carolina cabomba (også kendt som grøn cambomba) er en yndet akvarieplante i private hjem med sine findelte blade og flotte blomster.

Den stammer oprindeligt fra subtropiske og tempererede egne af Nordøst- og Sydøstamerika. Der findes to forskellige varianter med forskellige udbredelse. Med akvariekulturen er den blevet spredt til hele verden og er blevet introduceret i den vilde natur flere steder, hvor den fortrænger den lokale flora.

Derfor er arten uønsket

Carolina cabomba er utrolig robust og spredningsdygtig og kan derfor hurtigt udkonkurrere lokale arter. Dens massive forekomster forsager ofte tilstopning af grøfter og vandløb. I store populationer kan der ske en forskydning i næringsbalancen i vandløbene, når planterne dør ned om efteråret, da store mængder plantemateriale så bliver frigivet på én gang.

Udseende og voksested

Carolina cabomba vokser under vandet på 0,4 til 1,2 meters dybde, men bladene flyder også nogle gange i overfladen. Den vidt forgrenede stængel kan blive op til 10 meter lang og har spredte hvide eller rødbrune hår. De undersøiske blade er findelte, så de nærmest fremstår fjer- eller vifteagtigte. De bliver omkring 5 centimeter brede og udskiller et gelatinelignende stof, der dækker de nedsænkede dele af planten. Grenene i vandoverfladen og over vand har dog nogle mindre og mere diamantformede, helrandede blade. På disse grene kommer de hvide, lilla eller gule blomster på cirka 6-16 millimeter frem. Planten slår rødder i vandbunden, men kan også overleve i frit flydende tilstand i op til otte uger.

Den vokser helst i stillestående vand eller vandløb med svag strøm. Den formerer sig primært vegetativt ved at et stykke af planten river sig løs, driver med strømmen og slår rødder et nyt sted. Det gør også planten svær at få bugt med, da selv små stykker af planten, kan overleve og slå rødder igen, når man prøver at begrænse planten ved at fjerne den.

Carolina cabomba tåler ikke udtørring, men kan godt tåle store udsving i vanddybde og tåler også tilfrysning. Den trives bedst i næringsrige vande og hellere i sure miljøer end i basiske.

Forvekslingsmuligheder

De fint forgrenede trådformede undervandsblade af  Carolina cabomba k an umiddelbart forveksles med arter af tusindblad ( Myriophyllum spp.)  eller vandranunkel ( Ranunculus spp.)  samt Tornfrøet Hornblad ( Ceratophyllum demersum L .). Dog udgår Aks-tusindblads blade centralt fra stænglen, hvorimod  Carolina cabomba  danner en vifte af trådformede blade, som sidder på en flere centimeter lang bladstilk. Både vandranunkels blomster og undervandsblade kan minde om  Carolina cabomba . De skelnes på, at Vandranunkel har 5 blosterblade, modsat 6 bægerblade og 6 blosterblade hos  Carolina cabomba . Bladene på Tornfrøet Hornblad sidder i kranse af 5 eller flere og har tandede blade. Tornfrøet hornblad fastholder formen over vand, modsat  Carolina cabomba,  som har mere slappe blade.

Er arten i Danmark?

Planten findes et enkelt sted i naturen i Danmark, men den er meget brugt som akvarieplante og der er derfor risiko for at flere planter kan komme ud i naturen, samt at den nuværende bestand kan sprede sig. Derudover kan den sprede sig via skibstrafik, hvor den kan findes i ballastvand eller som små plantestykker, der sidder fast på skibe. Planten findes i både Belgien, England og Holland.

 

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art