Canadisk bakkestjerne

Conyza canadensis

Hvorfor uønsket

Arten er en stigende plage som et glyphosat-resistent ukrudt eksempelvis i marker og haver.

Status for bekæmpelse

Canadisk bakkestjerne er en meget almindelig, veletableret ukrudtsart i Danmark. Planten må bekæmpes med godkendte herbicider, oprivning eller almindelig lugning. Læs mere om bekæmpelse:

Udbredelse

Canadisk bakkestjerne er hjemmehørende i Nord- og Mellemamerika. I Danmark er den første gang registeret i 1821. Den er sandsynligvis indslæbt via transport.

Udseende

Canadisk Bakkestjerne tilhører kurvblomstfamilien (Asteraceae) og bliver 0,2-0,6 m høj. Den har en slank, opret vækst. Stænglen er håret og lidt ru, og bærer spredte blade, der er smalt lancetformede med bølget rand. Bladenes over- og undersider er ensartet, lyst grågrønne.

Blomstringen sker i juli-august. De små hvidlige kurveblomster sidder i en rigt forgrenet top. Hver enkelt blomst består af oprette, tungeformede, hvide randkroner og gule skivekroner. Kurve er 3-5 mm, kurveblade er 3-4 mm og randblomsterne er korte. Frugterne er nødder med hvide fnok, 3-5 mm.

Forvekslingsmuligheder

Canadisk bakkestjerne kan muligvis forveksles med bitter bakkestjerne (  Erigeon acer  ) eller strand-asters (  Aster tripolium  ). Bitter bakkestjerne afviger dog fra canadisk bakkestjerne ved at have en rødbrun stængel modsat grøn stængel. Bitter bakkestjerne har færre blade op ad stænglen og kurveblomsterne er større, blegviolette og har hårede kurvebalde. Strand-asters afviger fra canadisk bakkestjerne ved at have betydeligt større blomster (2-3 cm), som er blegviolette-blålige modsat canadisk bakkestjernes 3-5 mm gul/hvide blomster.

Vidste du...?

At canadisk bakkestjerne er modstandsdygtig overfor glyphosat og derfor kan brede sig, hvor dette middel anvendes.

Formering

Planten er en enårig urt. Den formerer sig ved hjælp af frø. Frøene svæver vidt omkring og spirer hurtigt på bar jord.

Voksested

Overalt foretrækker den forstyrret, lysåben, gruset bund. Af steder kan nævnes skrænter, affaldspladser, havnearealer, ved bebyggelse, langs veje, jernbaner og mellem fliser og brosten.