Bynke-ambrosie

Ambrosia artemisiifolia

Udbredelse

Bynke-ambrosie kommer oprindelig fra Nordamerika. I dag findes arten allerede i et meget stort antal i landene i Centraleuropa og er under spredning op gennem Tyskland, hvor den er nået til Slesvig og Holstein. Bynke-ambrosie blev fundet første gang i Danmark i 1865.

Klimavilkårene i Danmark har hidtil ikke været optimale for planten. Vækstsæsonen i Danmark har været for kort til, at planten har kunnet nå at blomstre og modne frø. Men nu er vækstsæsonen i Danmark blevet flere uger længere end tidligere pga. af temperaturstigninger, og sandsynligvis lang nok til, at planten hyppigere kan nå at blomstre og sætte spiredygtige frø. Det betyder, at den vil kunne sprede sig herhjemme.

Udseende

Bynke-ambrosie hører til kurvblomstfamilien (Asteraceae) og bliver op til ca. 0,5 m høj. De grøn/rødlige, behårede stængler forgrener sig fra grunden og bærer modsatte (men længere oppe: spredte) blade.

Visuelt har bladene ret stor lighed med blade fra bynkeslægten (f.eks. have-malurt, grå-bynke). De korthårede blade er stilkede, smalt ægformede med spidse flige. Bladoversiden er mørk grågrøn, mens undersiden er lidt lysere.

Planten blomstrer i august-oktober med små, uanseelige, cremefarvede blomster, der sidder i endestillede aks.

Forvekslingsmuligheder

Overfladisk minder bynke-ambrosie om almindelig gråbynke ( Artemisia vulgaris ), hvad der har givet anledning til det danske navn bynke-ambrosie. Gråbynke er en rank, 0,6-1,5 m høj plante.

Forskellen på de to arter ses blandt andet på stænglens farve, som hos gråbynke er mørk rødbrun og grøn med rødlige passager hos bynke-ambrosie. Bladundersiden hos bynke-ambrosie er ikke lys grå ligesom det ses hos gråbynke. Bynke-ambrosie er tillige en mere grenet plante, hvor gråbynke er en mere opret plante, uden forgreninger. Gråbynke blomstrer, lidt før bynke-ambrosie, fra juli-september.

Bynke-ambrosie kan tillige minde om have-malurt ( Arteiisia absinthium ) på bladene, men de endestillede rigblomstrede aks afslører arten. Ambrosie-lugten er også markant forskellig fra den krydrede lugt hos have-malurt og gråbynke.

Formering

Planten er en enårig urt som vindbestøves. Dens pollen kan spredes med vinden over meget store afstande. En enkelt plante kan producere op til 1 million pollen og op til 60.000 frø. Frøene spredes med vinden.

I Danmark spredes frø dog overvejende via fuglefoderblandinger, mejsekugler osv. Bynke-ambrosie producerer ofte ikke modne frø i den danske natur; men dette formodes at ændre sig, med de temperaturstigninger der sker.

Voksested

Bynke-ambrosie optræder hyppigst i haver, men findes også langs veje, på havne, på byggepladser, marker baneterræn og ruderater.

Læs mere

Faktaark om bynke-ambrosie

Fugleognatur.dk – Bynke-ambrosie

Global Invasive Species Database – Ambrosia artemisiifolia

Vidste du...?

At bynke-ambrosie er en stærkt allergifremkaldende plante, der herhjemme frygtes at brede sig nu, hvor klimaet mildnes.

Hvorfor uønsket

Bynke-ambrosie er et meget stort problem for folk med pollenallergi. Ca. 4 millioner mennesker i Europa og 29 millioner mennesker i USA lider af "ragweed-allergi". Ragweed-allergi opleves af patienterne som en af de værste allergier, hvad der dels skyldes, at pollen fra bynke-ambrosie er meget potent og dels, at pollensæsonen er meget lang (6-8 uger). Forskere mener, at i de områder, hvor planten gror og spreder pollen, er den skyld i omkring halvdelen af de astmaanfald, som folk oplever.

Foruden det pollen, som produceres af de planter af bynke-ambrosie, der gror i Danmark, bærer vinden også pollen fra planter i Centraleuropa til Danmark.

Status for bekæmpelse

Arten er stadig relativt sjælden i Danmark, men ses ofte ved fodringssteder for vildfugle m.v. Vær derfor særlig opmærksom på arealer i nærheden af fodringssteder for vilde fugle med forskellige former for solsikkeblanding. Frø af bynke-ambrosie findes ofte som forurening i solsikkefrøblandinger, da bynke-ambrosie optræder som ukrudt i marker med solsikke.

Bekæmpelse af planten før blomstring er vigtig med henblik på at begrænse gener for pollenallergikere og for at hindre en eventuel frøsætning og yderligere spredning af planten. 

Da plantens saft kan give allergiske reaktioner anbefales det at tage handsker på, når man river planten op. Læs mere om bekæmpelse af bynke-ambosie:

Bekæmpelse af bynke-ambrosie