Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Blegblå anemone

Anemone apennina

Udbredelse

Blegblå Anemone vokser kun på Nordbornholm og findes her på ca. 15 lokaliteter. Den regnes for en farvevariant af apenniner-anemone, som vokser i bjergegne i Syd- og Mellemeuropa.

Udseende

Blegblå Anemone ligner den almindelige hvid anemone. Den har en hvid blomst med mange, smalle, lyseblå kronblade. Den bliver 10-25 cm høj og blomster i maj.

Levevis

Blegblå Anemone vokser i småskove på Nordbornholm. Den skal have åbne løvskove på næringsrig muldbund.

Trusler

Blegblå Anemone trues af:

  • opgravning og indsamling
  • tilgroning
  • tilplantning med skyggende træer

Blegblå Anemone er listet som sjælden på den danske  Rødliste 1997

Den er også opført som en ansvarsart på den danske  Gulliste 1997  , fordi den ikke findes andre steder i verden end på Bornholm. Det betyder, at vi i Danmark har et særligt ansvar for at beskytte

Læs mere

Den blegblå anemone - apenninaen. - relikt eller indført.  Finn Hansen 2006 (pdf)

Fredede arter i Danmark 7 . Peter Wind. URT 1993 (4) 110-114.

Status over den danske flora 1993 . Bernt Løjtnant m. fl. Naturstyrelsen og Gads Forlag 1993.

Fredede planter i Danmark . ØKO-Tips 4. Naturstyrelsen 1995.

Blomsternes Danmark . Jens Gregersen og Bernt Løjtnant. Side 68-69. Gyldendal 1999.

Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001

Sådan er arten beskyttet

Blegblå Anemone er  fredet  . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.