Blegblå anemone

Anemone apennina

Udbredelse

Blegblå Anemone vokser kun på Nordbornholm og findes her på ca. 15 lokaliteter. Den regnes for en farvevariant af apenniner-anemone, som vokser i bjergegne i Syd- og Mellemeuropa.

Udseende

Blegblå Anemone ligner den almindelige hvid anemone. Den har en hvid blomst med mange, smalle, lyseblå kronblade. Den bliver 10-25 cm høj og blomster i maj.

Levevis

Blegblå Anemone vokser i småskove på Nordbornholm. Den skal have åbne løvskove på næringsrig muldbund.

Trusler

Blegblå Anemone trues af:

  • opgravning og indsamling
  • tilgroning
  • tilplantning med skyggende træer

Blegblå Anemone er listet som sjælden på den danske  Rødliste 1997

Den er også opført som en ansvarsart på den danske  Gulliste 1997  , fordi den ikke findes andre steder i verden end på Bornholm. Det betyder, at vi i Danmark har et særligt ansvar for at beskytte

Læs mere

Den blegblå anemone - apenninaen. - relikt eller indført.  Finn Hansen 2006 (pdf)

Fredede arter i Danmark 7 . Peter Wind. URT 1993 (4) 110-114.

Status over den danske flora 1993 . Bernt Løjtnant m. fl. Naturstyrelsen og Gads Forlag 1993.

Fredede planter i Danmark . ØKO-Tips 4. Naturstyrelsen 1995.

Blomsternes Danmark . Jens Gregersen og Bernt Løjtnant. Side 68-69. Gyldendal 1999.

Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001

Sådan er arten beskyttet

Blegblå Anemone er  fredet  . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.