Blågrøn rose

 Rosa dumalis 

Udbredelse

Vidt udbredt i Mellem- og Nordeuropa og den Nære Orient. Vokser i det meste af Danmark, men er især almindelig i Jylland (undtagen Vestjylland), Nordsjælland, på Fyn og Bornholm.

Udseende

Mellemstor busk, 1-2 m høj, tætgrenet og med få udløbere.

Løvet, særligt på unge skud, er blågrønt, dugget og med 5-7 uligefinnede, sammensatte blade. Blågrøn rose er tæt beslægtet med hunderose og kaldes også »tidlig hunderose«. De to arter er svære at skelne, men blågrøn rose har matte blade og mere buttede hyben og får ikke lange ranker som hunderosen.

Blågrøn rose er vores mest formrige rosenart, men typisk for arten er de lyserøde, vellugtende, insektbestøvede blomster, som blomstrer i maj/juni.

Hybenene er orange- til mørkerøde, ca. 2,5 cm lange og ægformede. De modner tidligere end hunderosens (september/oktober) og når derfor at gære og rådne i løbet af efteråret.

Voksested

Blågrøn rose er lyskrævende, men tåler vind og salt og er derfor egnet til kystklima. Den trives bedst på jorde, som ikke er for næringsfattige, og er uegnet til sur jord.

Anvendelse

Tåler beskæring og en moderat til høj grad af kreaturbid. Giver god bunddækning og kan anvendes som kantplante i skovbryn og i vildt- og læplantninger. Den vokser også fint som fritstående, hvor den danner karakteristiske, kaskadeformede buske med udhængende ranker.

Mange fuglearter (især småfugle som f.eks. grønirisk og tornirisk) og pattedyr søger de modne hyben om efteråret. 

Hybenene er meget rige på C-vitamin og kan anvendes til syltetøj.

Plant for vildtet faktaark: Blågrøn rose

 

Vidste du...?

Hyben fra blågrøn rose er meget rige på C-vitamin og kan anvendes til syltetøj.