Blå iris

Iris spuria

Udbredelse

Blå iris findes nu kun på Amager og Saltholm i det østlige Danmark. Den fandtes tidligere flere steder på Fyn og på Lolland. På Saltholm findes en god bestand, der ser ud til fint at tåle græsning fra kreaturerne.

Udseende

Blå iris er en 30-60 cm høj plante med brede blade. Man kan se dens smukke blå blomster i juni og juli.

Levevis

Blå iris findes på strandoverdrev og på de mere tørre dele af strandenge.

Trusler

Blå iris trues af plukning og opgravning og tilgroning.

Inddæmninger langs vore kyster har sandsynligvis tidligere været årsag til, at blå iris forsvandt fra mange af sine voksesteder.

Vidste du...?

Blå iris findes kun på Amager og Saltholm i Østdanmark, hvor den vokser på tørre strandenge.

Sådan er arten beskyttet

Fredet  
Rødlistet og gullistet

Blå iris er fredet i Danmark. Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.