Birk

 Betula pubescens og Betula pendula 

Udbredelse

Vortebirk vokser over størstedelen af Europa, samt i Kaukasus. Dunbirk vokser længere mod nord end vortebirk. Dens udbredelse går således fra Grønland og Island over Nord- og Centraleuropa gennem Sibirien til Kamtsjatka. Begge arter er vildtvoksende i Danmark. De indvandrede til landet som de første træer efter istiden for omkring 12.000 år siden.

Birken findes i dag over det meste af landet. I Grishøjgård Krat syd for Øster Hjermitslev ved Store Vildmose findes landets største birkeskove.

Udseende

Begge arter bliver 25 – 30 meter høje. Vortebirken har karakteristiske nedhængende grene. I ung-dommen har træet en blank gyldenbrun bark, der med alderen bliver hvid, og skaller af i tynde flager. De unge grene er mere eller mindre beklædt med gråhvide harpiksvorter, heraf navnet vortebirk. Dunbirk har en stivere grenopbygning end vortebirk uden hængende grene. Unge grene har ingen harpiksvorter, men er derimod ofte dunet. Barken er hos dunbirk ikke så ujævn og sprukken som hos vortebirk. Dunbirken angribes i modsætning til vortebirken af en ”heksekost”-fremkaldende svamp.

Bladene er forholdsvis små. Hos vortebirk er bladet trukket ud i en spids, og det har en dobbelt savtakket kant. Dunbirkens blade ligner meget vortebirkens, men er ikke trukket så meget ud i en spids, og er kun enkelttakket i kanten.

Frugten består af en lille nød med vinger. Hos vortebirk er frugtens vinger længere og bredere end selve nødden. Hos dunbirk er nødden større, og vingen er næsten af samme længde og bredde som nødden.

Voksested 

Dunbirk stiller meget små krav til jordbunden og kan gro på alle jordtyper, også på fugtige, sure og tørveholdige jorde, hvor den ofte er det første træ, der indvandrer. Den tåler ikke meget vind, men er derimod meget hårdfør over for frost.

Vortebirk er velegnet til sandet, tør bund, men tåler ikke vind.

Levevis

Begge arter blomstrer i begyndelsen af maj. Frugterne er i Danmark modne i juli. De spredes med vinden og er ofte så talrige, at de dækker jorden rundt om træet. Løvet gulner tidligt og fældes i oktober.

Vidste du...?

I Danmark findes to arter af vildtvoksende birk: dunbirk og vortebirk. N år birketræ brænder, afgiver det en sødlig duft.

Anvendelse

Træet hos birk er hvidligt til gulligt. Det bruges til møbelfabrikation, herunder til finér.

Tidligere blev birk også anvendt til eksempelvis ski og vognstænger.I mange nordiske lande blev barken brugt til tagdækning under græstørv.

Læs mere om birk

Plant for vildtet faktaark: Dunbirk

Plant for vildtet faktaark: Vortebirk