Bakke-gøgeurt

Orchis ustulata

Bakke-gøgeurt er en spinkel orkidé, der kun bliver op til 20 cm høj. Den har et lille, tæt blomsteraks med blegrosa blomster, der dufter stærkt og sødt. 

Nu findes den kun et par steder i Nordjylland og vokser på overdrev, hvor der er kalk i jorden.

Udbredelse

I Danmark vokser Bakke-gøgeurt kun et par enkelte steder i Nordjylland. Her er der kun få planter tilbage. Tidligere fandtes den mere end 50 steder over hele Danmark, og på Bornholm har den endda været almindelig.

Udseende

Bakke-gøgeurt er en spinkel orkidé, der kun bliver 5-20 cm høj. De ikke udsprungne blomster i toppen er sort-violette, medens blomsterne længere nede på blomsterstanden er blegrøde. På lang afstand ser det derfor ud, som om blomsterstanden er svedet i toppen. Heraf kommer plantens latinske navn ustulata , der betyder sveden. Den blomstrer i juni og juli, og blomsterne dufter stærkt og sødt. De nedre blade er mat grågrønne.

Levevis 

Bakke-gøgeurt vokser på åbne overdrev, hvor der er kalk i jorden. Den bestøves af sommerfugle og store fluer.

Trusler

Bakke-gøgeurt trues af:

  • beplantning
  • plukning og opgravning
  • tilgroning

Bakke-gøgeurt er listet som akut truet på den danske rødliste 1997.

Vidste du...?

Bakke-gøgeurt henføres også på baggrund af nye forskningsresultater til slægten Neotinea med navnet Neotinea ustulata.

Læs mere

Naturhistoriska Riksmuseet, Sverige

www.dk-orkideer.dk

Status over den danske flora 1993 . Bernt Løjtnant m. fl. Naturstyrelsen og Gads Forlag 1993.
Nordens orkideer . Sven Nilsson og Bo Mossberg. Gyldendals grønne håndbøger. 1977.
Fredede planter i Danmark . ØKO-Tips 4. Naturstyrelsen 1995.
Blomsternes Danmark . Jens Gregersen og Bernt Løjtnant. Side 91. Gyldendal 1999.
Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001

Sådan er arten beskyttet

Bakke-gøgeurt er  fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Det ene af dens voksesteder er fredet, og her plejer man naturen. Begge voksesteder er også beskyttede efter  § 3 i naturbeskyttelsesloven.  Alligevel regner man det for tvivlsomt, om så små bestande af Bakke-Gøgeurt vil kunne klare sig i det lange løb.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washington-konventionens liste II /bilag B .