Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Bakke-gøgelilje

Platanthera bifolia

Bakke-gøgelilje er en orkidé, der bliver op til 30 cm og har en tæt klase af gullighvide blomster, der dufter stærkt af kaprifolium. 

Den findes hist og her i Nordjylland, men er sjælden i resten af Danmark. 

Den vokser i mange forskellige typer af natur.

Udbredelse

Bakke-gøgelilje vokser hist og her i Nordjylland, men er sjælden i resten af Danmark.

Udseende

Bakke-gøgelilje kendes på sine hvide til guldhvide blomster med lange sporer. Planten bliver 15-30 cm. Stængelen har to lange, butte grundblade. Bakke-gøgelilje blomstrer i juni og juli.

Levevis

Bakke-gøgelilje er sammen med langsporet gøgelilje de af vores orkidéer, der dufter stærkest. Duften af kaprifolium udsendes især i tusmørket og ved daggry, og den og den rigelige nektar tiltrækker aftensværmere og de sværmere, der kaldes ugler. Sporen kan være næsten halv fyldt med nektar.

Bakke-gøgelilje stiller ikke så strenge krav til sit voksested som mange andre orkidéer og findes på fugtige heder, overdrev, skrænter, i klitlavninger og i lyse, gamle løvskove.

Varieteten Langsporet gøgelilje  Platanthera bifolia latiflora  har hvide blomster og en mere åben klase end Bakke-gøgelilje. Den findes kun 4 steder i Danmark og vokser på næringsrig lerjord i løvskove. Langsporet gøgelilje er listet som sjælden på den  danske rødliste 1997  .

Læs mere

Naturhistoriska Riksmuseet, Sverige

www.dk-orkideer.dk

Nordens orkideer . Sven Nilsson og Bo Mossberg. Gyldendals grønne håndbøger. 1977.

Blomsternes Danmark . Jens Gregersen og Bernt Løjtnant. 120-121. Gyldendal 1999.

Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001

Trusler

Der er ikke beskrevet nogen specifikke trusler overfor Bakke-gøgelilje.

Bakke-gøgelilje er listet som hensynskrævende på den danske gulliste 1997.

Sådan er arten beskyttet

Bakke-gøgelilje er  fredet  . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

En del af dens voksesteder er beskyttede efter  § 3 i naturbeskyttelsesloven

Desuden er arten omfattet af  CITES/Washington-konventionens liste II /bilag B