Bakke-gøgelilje

Platanthera bifolia

Bakke-gøgelilje er en orkidé, der bliver op til 30 cm og har en tæt klase af gullighvide blomster, der dufter stærkt af kaprifolium. 

Den findes hist og her i Nordjylland, men er sjælden i resten af Danmark. 

Den vokser i mange forskellige typer af natur.

Udbredelse

Bakke-gøgelilje vokser hist og her i Nordjylland, men er sjælden i resten af Danmark.

Udseende

Bakke-gøgelilje kendes på sine hvide til guldhvide blomster med lange sporer. Planten bliver 15-30 cm. Stængelen har to lange, butte grundblade. Bakke-gøgelilje blomstrer i juni og juli.

Levevis

Bakke-gøgelilje er sammen med langsporet gøgelilje de af vores orkidéer, der dufter stærkest. Duften af kaprifolium udsendes især i tusmørket og ved daggry, og den og den rigelige nektar tiltrækker aftensværmere og de sværmere, der kaldes ugler. Sporen kan være næsten halv fyldt med nektar.

Bakke-gøgelilje stiller ikke så strenge krav til sit voksested som mange andre orkidéer og findes på fugtige heder, overdrev, skrænter, i klitlavninger og i lyse, gamle løvskove.

Varieteten Langsporet gøgelilje  Platanthera bifolia latiflora  har hvide blomster og en mere åben klase end Bakke-gøgelilje. Den findes kun 4 steder i Danmark og vokser på næringsrig lerjord i løvskove. Langsporet gøgelilje er listet som sjælden på den  danske rødliste 1997  .

Sådan er arten beskyttet

Bakke-gøgelilje er  fredet  . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Desuden er arten omfattet af  CITES/Washington-konventionens liste II /bilag B