Avnbøg

Carpinus betulus

Udbredelse

Avnbøgen findes i det meste af Kontinen­taleuropa med undtagelse af den pyrenæiske halvø, samt den sydlige del af England. Artens nordgrænse går gennem den sydlige del af Danmark, Skåne og Polen. Mod sydøst stræk­ker udbredelsesområdet sig ind i det nordlige Tyrkiet. I Danmark findes den især i Sydøstjyl­land, på de sydlige øer samt Bornholm.

Udseende

Der kendes avnbøge på op mod 25 meter, men den optræder mest som et mindre træ på 10-15 meter. Den unge bark er sølvgrå med lysere blegbrune striber. Ældre bark har længdegående furer. Knopperne er slanke og spidse. Der findes flere varieteter af avnbøg med forskellig kroneform, men den mest almindelige er bred og afrundet.

Bladene er spredte, ægformet tilspidsede, ca. 10 cm lange, 6 cm brede med dobbelt savtakkede rand og fremtrædende nerver.

Blomsterne er enkønnede og blomstrer i april/maj måned. Han- og hunblomster bæres på adskilte blomsterstande (rakler) på samme  individ (sambo). Hanraklerne er ca. 5 cm lange og hængende. Hunraklerne er små og grønne. 

Frugtstandene er store og domineres af de ca. 3-4 cm lange, store trefligede frugthylstre, som omslutter, og ved modenhed åbnes under de cirkelrunde på langs furede nødder.

Voksested

Avnbøg vokser i småskove, skovbryn og hegn, specielt på Lol­land, Falster og Bornholm. Trives bedst på fugtig veldrænet jord, men kan også vokse på meget dårlig jord, f.eks. stive lerjorde. Avnbøg tåler dog ikke sur bund. Planten er skyggetålende og meget hårdfør overfor vind og vårfrost.

Plant for vildtet faktaark: Avnbøg

Vidste du...?

Avnbøg er en af Danmarks hårdeste træarter.

Anvendelse

Underplantning i bøgeskove, i læplantninger og inderst i vildtremisser. Tåler kraftig beskæring og kan bruges som hæk. Lavthængende grene og unge planter bides ofte af hjortevildt og harer.

Frøene ædes af fugle, f.eks. finker og kærnebidere. Avnbøgen kan formeres både ved frø og stiklinger.

Avnbøgen er testet i en række jyske læhegn. Den klarer sig udmærket i læsiden, men ser mindre god ud, når den eksponeres direkte mod vinden.