Ask

Fraxinus excelsior

Udbredelse

Asken vokser naturligt i størstedelen af Europa. Dets nordlige grænse er Trondheim i Norge. Ask indvandrede til Danmark omkring 7200 år f. Kr. Lige siden har asketræet været et værdifuldt træ i vores skove. Den vokser i dag på omkring 13.000 ha, hvilket svarer til knap 3 % af det samlede skovareal.

Ved Skovsgård på Langeland står en imponerende stor ask. Den er ikke så høj, men har en diameter på knap to meter.

Udseende

Ask kan blive op til 40 meter høj i Danmark, men normalt bliver den 25 – 30 meter. Asken har en rank, lysegrå stamme. På unge træer er barken glat, mens ældre træer får skorpebark med tætte dybe revner.

Et askeblad er sat sammen af 9 - 13 småblade. Småbladene er lancetformede og savtakkede. De sidder to og to over for hinanden på en stilk. I spidsen af stilken sidder også et småblad.

Ask er let at kende om vinteren på grund af dens karakteristiske store og sorte knopper. De sidder lige over for hinanden på grenen. Knopperne for enden af skuddene ligner små hjorteklove.

Vidste du...?

De første flyvemaskiner blev bygget af asketræ. I  den nordiske mytologi fortalte man, at hele verden var et enormt asketræ.

Blad

Knop

Knop

Blomst

Blomsterne er små og lilla og sidder mange sammen i nogle frynseagtige blomsterstande. Der findes både han- og hunblomster samt tvekønsblomster. De kan godt findes på det samme træ, men der findes også rene han- og huntræer. Der findes også asketræer med han- og tvekønsblomster samt træer med hun- og tvekønsblomster. Så alle kombinationer er mulige.

Askens frugter er små aflange nødder med en vinge på. Frugterne sidder i klaser på træet til langt ud på vinteren. De bliver spredt med vinden og spirer først året efter.

Voksested

Ask vokser bedst på en fugtig og næringsrig muldbund med rigelige mængder af kvælstof i jorden og med god vandbevægelse. Den kan ikke tåle stillestående vand. Hvis ask ikke behøver at udvikle sig optimalt, kan den dog klare sig udmærket på de fleste jorde. Ask tåler salt og blæst.

Levevis

Askens blade springer ret sent ud – først omkring den 1. juni. På dette tidspunkt er de fleste andre træer og buske sprunget ud. Før bladene springer ud, sætter asken blomster.

Ask kan blive 200 – 300 år gammel.

Anvendelse

Asketræ er lyst med en smal lys splint. Ask kan udvikle det, man kalder falsk kerne (brunkerne). Det er en mørkere gråbrun kerne, der gør veddet mindre værdifuldt. Der er ingen beskyttende stoffer i veddet. Derfor bliver det let angrebet af råd og svamp.

Asketræ er så stærkt og elastisk, at det siden oldtiden er blevet brugt til skafter på redskaber, f.eks. økser og skovle – og til vogne, stiger, spyd og buer. I nyere tid har man brugt asketræ til sportsred-skaber, ski og golfkøller.

De første flyvemaskiner blev bygget af asketræ, fordi træet var sejt og stærkt. Af samme grund har man også brugt asketræ til karrosseriet i nogle bilmærker.

I vore dage bliver ask mest brugt til lyse møbler, gulve og redskaber. Unge asketræer kan bruges til bundgarns-pæle. De tynde stykker af asketræ bruges mest til brænde.

Læs mere om ask

Skoveniskolen.dk  
Trae.dk