Almindelig vandpest

Elodea canadensis 

Udbredelse

Almindelig vandpest stammer oprindeligt fra Nordamerika. I Danmark fandtes den første gang i naturen i 1870 i Sønderjylland. Den er en hyppigt anvendt akvarieplante og har spredt sig til naturen ved, at folk har tømt indholdet af deres akvarier ud i søer og åer. 

Udseende

Almindelig vandpest er en 0,2-2 m lang vandplante tilhørende frøbidfamilien (Hydrocharitaceae).

Stænglen er spinkel, grenet og oftest rodfæstet til søbunden. Den klarer sig dog også fint løsrevet og fritflydende.

Bladene er mørkegrønne, tynde og fint tandede med but til afrundet spids. De er 10-30 mm lange og 1,5-3,5 mm brede og sidder tæt i små kranse. Blomsterne er hvidlige-lysviolette og 3-4 mm brede. Blomster har tre kronblade og sidder på tynde stilke, som er hævet over vandoverfladen. Almindelig vandpest blomstrer fra juli til september.

Forvekslingsmuligheder

Almindelig vandpest kan forveksles med smalbladet vandpest ( Elodea nuttallii),  men den har spidse blade, som er meget smallere. 

Formering

Almindelig vandpest er tvebo med særskilte hanplanter og hunplanter, men forekommer kun som hunplante i Danmark og i Norden. Den spredes derfor vegetativ. Små stængelstykker kan hurtigt gro ud til nye planter eller afrevne stængelstykker kan flyde med strømmen og udvikle sig til nye store planter.

Voksested

Almindelig vandpest er en almindelig plante i søer, damme, åer, spildevandstekniske anlæg o. lign. Almindelig Vandpest er meget tolerant over for eutrofiering, men tåler ikke, at dens blade bliver tilgroet med epifytiske alger, således at dens fotosyntese hæmmes.

Vidste du...?

Almindelig vandpest har fået sit navn, fordi den hurtigt kan dominere en hel sø.

En invasiv art

Almindelig vandpest anses for værende en invasiv plante, der er umulig at udrydde totalt.

Læs mere om invasive arter

Hvorfor uønsket?

Almindelig vandpest kan i løbet af meget kort tid dække hele vandfladen af og dermed forhindre sollyset i at trænge ned i en sø. Det medfører, at bundvegetationen dør, samtidig med, at der sker en ophobning af døde vandpestplanter på bunden.

Status for bekæmpelse

Arten er almindelig i Danmark og vanskelig at udrydde lokalt. Den vil ikke kunne udryddes i Danmark.

Bekæmpelse af almindelig vandpest

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art