Ahorn

Acer pseudoplatanus 

Udbredelse

Ahornen er blevet plantet mange steder i århundreder,  og derfor er det svært at sige præcist, hvad der er dens naturlige udbredelse. Kerneområdet for ahorn, det område hvor den er mest udbredt, er dog i bjergene i Mellem- og Sydeuropa. Fra Sortehavet til Spanien, fra Appenninerne og Balkan til Harzen. Men den findes også i mindre omfang uden for dette område. Ahornen findes nu vildtvoksende over store dele af Europa.

Mange har ment, at ahorn oprindeligt ikke fandtes vildtvoksende i danske skove, men at det blev indført som et parktræ i 1760’erne, hvorfra det hurtigt spredte sig til den vilde natur. Det har dog vist sig, at den er vildtvoksende i den sydligste del af landet: det østlige Sønderjylland, Als, Ærø og Sydfyn. Netop i disse dele af landet findes også mange stednavne, der starter med ær (det gamle danske navn for ahorn) eksempelvis Ærø.

Ahorn er i dag udbredt i det meste af Danmark, hvor den typisk findes som indblanding i bevoksninger med bøg. Af særlige fine lokaliteter kan eksempelvis nævnes Gjordslevskovene på Stævns, hvor ahorn forekommer på 21 % af skovarealet. I Slotshegnet i Jægerspris Nordskov ses endvidere en livskraftig gammel kæmpe fra 1740´erne. I alt findes ahorn på omkring 9.000 ha, hvilket svarer til knap 2 % af det samlede skovareal i Danmark.

Udseende

Ahorn kan blive omkring 30 meter høj. Træet har en bred og hvælvet krone. Barken er glat og gråbrun. På ældre træer skaller barken af i store flager.

Bladene er femlappede. De minder lidt om en håndflade med fingrene, som spidser. Oversiden er mørkegrøn, mens undersiden er blegere. Bladene sidder på lange røde stilke over for hinanden. Ahorns blade ligner bladene fra spidsløn, men takkerne er ikke så spidse, og de indeholder ikke mælkesaft.

De grønne blomster sidder i lange klaser, som indeholder både han- og hunblomster. De indeholder meget honning, som tiltrækker insekter.

Ahornens frugter består af to nødder, der sidder tæt sammen. Hver nød har en vinge, og kan svæve langt med vindens hjælp som en lille ”helikopter”. Ahorn danner mange frugter. Også disse ligner frugterne fra spidsløn. Man kan kende forskel ved at se på den vinkel, der er mellem de to vinger på nødderne. På ahorn er vinklen 90 grader. På spidsløn er den næsten 180 grader.

Voksested

Ahorn kan spire på næsten al slags jord, men hvis træet skal vokse sig stort og stærkt, skal det helst gro på en god og næringsrig muldjord, som vandet let siver ned igennem. Ahorn kan ikke tåle at stå og soppe.

Ahorn trives i meget lys, men tåler også nogen skygge. Ahorn skades ikke af vind og kun sjældent af frost.

Levevis

Blomstringen finder sted sidst i maj kort efter løvspring. Frugterne spredes med vinden og kan svæve helt op til 100 meter på deres vinger. Det gør, at ahorn let kan så sig selv også langt væk fra modertræet.

Ahorn kan blive omkring 150 år gammel.

Læs mere om ahorn

Skoveniskolen.dk

Vidste du...?

Ahorn kan vokse op til to meter om året som ungt træ. Det gamle danske navn for Ahorn er "Ær". Det er et enstavelsesord og indikerer, at arten har vokset i landet meget længe.

Anvendelse

Ahorns ved er hvidt til svagt gult. Det er tæt og silkeglinsende med tydelige marvstråler. Det har ingen kerne, men er hårdt, tungt og stærkt. Veddet har hverken lugt eller smag.

Det lyse ensartede ved kan bruges til mange forskellige ting, f.eks. møbler, gulve, finér og køkkenredskaber. Da ahorn har et ret lille svind, er det især godt til ting, der ikke må give sig; f.eks. siderne på skuffer og musikinstrumenter som violiner, klaverer og fagotter. Man bruger også ahorn til skulpturer og træsko.