Ægbladet fliglæbe

Listera ovata

Selv om orkidéen ægbladet Fliglæbe kan blive næsten 1 m høj, overses den let, da blomsterne er små og lysegrønne. Den blomster i juni og juli. Nederst på stængelen sidder to store, ægformede blade.

Den findes hist og her over det meste af Danmark.

Man finder den i åbne skove, krat og på overdrev.

Udbredelse

Ægbladet fliglæbe findes hist og her over hele Danmark, men er sjælden i Nord- og Vestjylland.

Udseende

Ægbladet fliglæbe bliver normalt op til 75 cm høj og har en lang klase af små, lysegrønne blomster. Til trods for sin højde og de mange blomster forsvinder ægbladet fliglæbe ofte mellem de andre planter. Den blomstrer i juni og juli. De to ægformede, store blade sidder overfor hinanden langt nede på stængelen.

Levevis

Ægbladet fliglæbe vokser i løvskove og krat på fugtig, muldrig jordbund, men kan også findes i grøftekanter, på baneskråninger og i fugtige områder i kalkrige klitter. Især findes den i askeskove i Østdanmark. Den danner ofte, store samlede bestande, fordi den effektivt formerer sig ved at skyde fra roden. Dens svagduftende blomster bestøves af små insekter, der tiltrækkes af nektaren.

Trusler

Der kendes ikke nogen særlige trusler mod ægbladet fliglæbe.

Sådan er arten beskyttet

Ægbladet fliglæbe er  fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag B