Kinesisk sovekutling

Perccottus glenii

Kinesisk sovekutling stammer oprindeligt fra det østlige Asien og findes i Europa i blandt andet Letland, Polen og Ungarn. Fisken blev oprindelig bragt til Europa af russiske videnskabsmænd, der havde fisken med hjem fra Asien. I begyndelsen blev den opdrættet i akvarier og også brugt som madding af lystfiskere, og sidenhen er den så undsluppet til naturen. 

Udseende og adfærd

Kinesisk sovekutling kan blive op til 25 centimeter lang og veje op til 250 gram. Fisken kan blive op til syv år gammel. Øjnene er placeret højt på hovedet, den har en rundet snude og en fremskudt underkæbe. Den har to tætsiddende, men tydeligt adskilte rygfinner, hvoraf den forreste har 6-8 ugrenede stråler og den bageste har 2-3 ugrenede stråler efterfulgt af 8-12 grenede stråler. Fiskens farve går fra brun til mørkebrun, og den kan have et skakbrætlignende mønster. I yngletiden bliver hannerne mørkere og får farvestrålende grønlige pletter på kroppen. Kinesisk sovekutling lever i ferskvand i søer og vandløb, hvor vandet løber langsomt eller i vandmiljøer med helt stillestående vand. Fisken er tilpasset flere ekstreme forhold og tåler eksempelvis lavt iltindhold i vandet, Men den kan også overleve at fryse til is og overleve udtørring af vandet i søen eller vandløbet ved at grave sig ned i mudderet og gå i dvale. Kinesisk sovekutling lever af andre småfisk, haletudser og små hvirvelløse dyr.   

Forvekslingsmuligheder

Den kinesiske sovekutling, der hører til familien Odontobutidae, kan lettest forveksles med kutlinger af familien Gobiidae. Den kan kendes fra de relevante danske arter på, at dens bugfinner ikke er vokset samme til en sugeskål.

Derfor er arten uønsket

Den kinesiske sovekutling har ry for at være en glubsk rovfisk, der kan udrydde næsten alle andre arter af fisk samt visse haletudser i småvandene. Den kan desuden overføre sygdomme og være bærer af parasitter som den kan give videre til hjemmehørende arter. Den kan også udkonkurrere hjemmehørende arter ved at spise deres føde. 

Er arten i Danmark?

Fisken er endnu ikke observeret i Danmark, men den er fundet rundt omkring i Europa. Senest er den observeret vildtlevende i Tyskland i 2014. 

På kortet finder du artens udbredelse i EU