Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Helt 

Coregonus lavaretus  

 

Udbredelse

Helten er  udbredt i Jylland og efter udsætninger også i Susåsystemet på Sjælland. Gode bestande findes især, hvor vandløb løber ud i laguner med brakvand som de vestjyske fjorde, Randers Fjord og flere åer til Limfjorden bl.a. Skals Å. 

 

I rent ferskvand findes Helt også - f. eks. i Mossø og Tystrup- Bavelsesøerne. 

Da Helten er en rigtig god spisefisk, er den udsat og flyttet meget rundt på.

Herhjemme findes to arter - Almindelig Helt (Coregonus  lavaretus) og Snæbelen, som er en form for helt, der kan tåle at gå ud i rent saltvand.

Udover Helt findes også deres lillebror Heltningen (C. albula), der kendes på et tydeligt underbid. Heltningen er sjælden i Danmark, hvor den kendes fra Gudenå-systemet og Søthorup Sø på Sjælland.

Føde

Helten er en laksefisk, der lever af plankton og mindre bunddyr.

Læs mere om helten på fiskepleje.dk