Helt 

Coregonus lavaretus  

Udbredelse

Helten er  udbredt i Jylland og efter udsætninger også i Susåsystemet på Sjælland. Gode bestande findes især, hvor vandløb løber ud i laguner med brakvand som de vestjyske fjorde, Randers Fjord og flere åer til Limfjorden bl.a. Skals Å. 

 

I rent ferskvand findes Helt også - f. eks. i Mossø og Tystrup- Bavelsesøerne. 

Da Helten er en rigtig god spisefisk, er den udsat og flyttet meget rundt på.

Herhjemme findes to arter - Almindelig Helt (Coregonus  lavaretus) og Snæbelen, som er en form for helt, der kan tåle at gå ud i rent saltvand.

Udover Helt findes også deres lillebror Heltningen (C. albula), der kendes på et tydeligt underbid. Heltningen er sjælden i Danmark, hvor den kendes fra Gudenå-systemet og Søthorup Sø på Sjælland.

Føde

Helten er en laksefisk, der lever af plankton og mindre bunddyr.

Læs mere om helten på fiskepleje.dk