Belugastør

Huso huso

Udseende

Belugastør er en langstrakt fisk med en kraftig krop og et stort hoved. Farven kan variere, men typisk har den blålig, brunlig, grålig eller sort ryg og hvid eller grå bug. Den øverste af halens to flige er længere og større end den nederste, og langs kroppen har den fem rækker af benplader. Munden er bred og går fra side til side på undersiden af hovedet, men trods dette har den ingen tænder. Den har en lang snude med lange skægtråde, som har størst tæthed ved munden. I Danmark bliver Belugastør mellem 10 og 50 kg, men som den største størart, kan individer bliver helt op til 8 meter lange og veje op til 3000 kg. 

Forvekslingsmuligheder

Arten ligner kun andre størarter, men kan kendes på, at skægtrådene har flad bagkant, og at munden er meget bred og halvmåneformet. 

Levevis

Belugastør gyder typisk langt oppe af store floders hovedløb, hvor der er stærk strøm, og man mener derfor ikke, at der vil kunne opstå faste ynglebestande i Danmark. Den lever af at fange og spise andre fisk og krebsdyr, og kan betragtes som et toprovdyr i sin fødekæde. 

Udbredelse

Arten findes ikke udbredt i Danmark uden for put-and-take søer, selvom der har været fundet et par enkelte individer i åbne farvande, som man mener må være undsluppet fra dambrug i Polen eller lignende. 

 

 

Belugastør. Foto: Colourbox; Tatiana Belova