Fisk

Nogle fisk lever i stimer som f.eks. sild og makrel. Andre lever alene som f.eks. gedde og ål.

Standfisk lever hele livet i det samme område f. eks. ulk og bækørred, mens vandrefisk som laks og ål ofte vandrer flere tusinde km for at søge føde og for at gyde. Laksen, der gyder i ferskvand og vokser op i saltvand, kaldes anadrom. Ålen, der gyder i saltvand og ofte vokser op i ferskvand, kaldes katadrom.

I Danmark er der registreret 38 arter af ferskvandsfisk, som er "vilde arter". I saltvand er der registreret 220 arter, men kun halvdelen gyder i danske farvande.

Snæblen er den eneste fisk i Danmark, der er totalfredet. Den lever i Vadehavet og gyder i nogle af de sydvestjyske åer.

Mange fiske lever igennem deres liv både i ferskvand og saltvand. I den underliggende indeling er der set på hvor fisken lever størstedelen af sit voksne liv.