Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Fisk

Fisk er dyr, der lever i vand, har finner og ånder med gæller. Hos de fleste fisk er huden dækket af skæl.

Nogle fisk lever i stimer som f.eks. sild og makrel. Andre lever alene som f.eks. gedde og ål.

Standfisk lever hele livet i det samme område f. eks. ulk og bækørred, mens vandrefisk som laks og ål ofte vandrer flere tusinde km for at søge føde og for at gyde. Laksen, der gyder i ferskvand og vokser op i saltvand, kaldes anadrom. Ålen, der gyder i saltvand og ofte vokser op i ferskvand, kaldes katadrom.

I Danmark er der registreret 38 arter af ferskvandsfisk, som er "vilde arter". I saltvand er der registreret 220 arter, men kun halvdelen gyder i danske farvande.

Snæblen er den eneste fisk i Danmark, der er totalfredet. Den lever i Vadehavet og gyder i nogle af de sydvestjyske åer.

Mange fiske lever igennem deres liv både i ferskvand og saltvand. I den underliggende indeling er der set på hvor fisken lever størstedelen af sit voksne liv.

Alle fisk

Ferskvandsfisk

Saltvandsfisk