Plettet voldsnegl

Helix aspersa

Udseende

Plettet voldsnegl er en landlevende snegl med sneglehus. Huset er 2½-4 cm i diameter (lidt mindre end en vinbjergsnegl) Dens hus har mørke tværstriber, men skjoldmønsteret kan dog variere betydeligt.

Hvorfor uønsket

Plettet voldsnegl kan have en betydelig påvirkning på hjemmehørende plantearter og andre sneglearter, hvor den optræder i høje tætheder. Danmark ligger omkring nordgrænsen for artens udbredelse men med de forventede klimaforandringerne vil plettet
voldsnegl lokalt kunne optræde i høje tætheder da arten kan gennemføre flere livscykler pr. år.  

Udbredelse

Plettet Voldsnegl stammer oprindeligt fra det vestlige Europa og Middelhavsområdet men er blevet indført til mange lande efterfølgende. Tilsigtede introduktioner skyldes at sneglen er en eftertragtet spisesnegl. Utilsigtet kan sneglen blive transporteret med jord og andet organisk materiale.

Plettet voldsnegl blev indført i Danmark i slutningen af 1800 tallet og er sidenhen blevet udsat med vilje på flere forskellige lokaliteter i landet. Det er usikkert om de første introduktioner skyldes sneglens flotte udseende som har gjort at rejsende har taget den med hjem eller dens egnethed som spisesnegl.

Sneglen er sædvanligvis fundet i små bestande og er set i Jylland, på Fyn, Bornholm og Sjælland samt på en række mindre øer. På trods af at sneglen er fundet i stort set hele Danmark, gør de små isolerede bestande at den samlede udbredelsen på landsplan fortsat må anses for endnu at være begrænset.

Plettet Voldsnegl findes endnu ikke overalt i Danmark, men den synes at være under spredning. Det må forventes at vi på sigt vil finde denne snegl i stort set hele landet. Hvis sneglen er til gene eller gør skade i din have kan du se forslag til bekæmpelsesmetoder længere nede på denne side.

Læs mere

Faktaark om plettet voldsnegl

Bekæmpelse af plettet voldsnegl

Levevis

Plettet voldsnegl er en hermafrodit (tvekønnet). Den kan ikke befrugte sig selv og behøver et andet individ for at få afkom. Til gengæld får begge individer der parrer sig afkom. Tvekønnethed er dermed en egenskab der gør at få snegle på meget kort tid bliver til rigtig mange snegle og dermed optræde invasivt.

Plettet voldsnegl etablerer sig oftest i områder med lav og åben bebyggelse som man ofte finder det i villaområder. Sneglen er aktiv ved skygge, fugt og om natten. Om vinteren vil man ikke se meget til sneglen, da den går i dvale.

Bekæmpelse

Ved forebyggelse eller bekæmpelse af plettet voldsnegl kan der med fordel bruges samme metoder som med iberisk skovsnegl (dræbersnegl) - Bekæmpelse af iberisk skovsnegl. Bekæmpelse kan ske ved lokal håndplukning. Måder at aflive sneglen på er ved hurtig knusning (et hårdt tramp eller brug af tungere genstand) eller ved at hugge den over i ét hug med eksempelvis en spade.