Ungefødende strandsnegl

Littorina saxatilis (Olivi)

Udbredelse

Ungefødende strandsnegl er almindelig ved de fleste danske kyster.

Gode lokaliteter/hvor finder jeg den? Ungefødende strandsnegl findes på både blød og hård bund. De tåler en højere grad af udtørring end almindelig strandsnegl og kan optræde talrigt på bolværk og havnemoler tæt ved eller over højvandslinien. Den er også meget almindelig i strandkanten, hvor den lever af algebelægning på sten og tang.

Udseende

Mål og vægt: Skal 1,5 cm høj.

Skallens farve, form og mønster varierer meget. Skallen har et kort, but spir. Hver tentakel har 1 eller 2 mørke længdegående striber.

Forveksling: Ungefødende strandsnegl kan forveksles med små individer af almindelig strandsnegl. Begge er endvidere meget almindelige ved de danske kyster. De to arter kan kendes fra hinanden på den måde randen af skalåbningen sidder hæftet til hovedskallen. Hos almindelig strandsnegl hæfter skalåbningsranden i en spids vinkel og har næsten en jævn overgang til resten af sneglehuset. Skalåbningsranden hos ungefødende strandsnegl hæfter i en mere vinkelret vinkel. Striberne på tentaklerne går på langs hos ungefødende strandsnegl og på tværs hos almindelig strandsnegl. Ungefødende strandsnegl har til forskel fra almindelig strandsnegl en mere but skal med stumpt spir.

Føde

Den ungefødende strandsnegl lever af at raspe algebelægninger af underlaget.

Formering

Den ungefødende strandsnegl har fået sit navn fordi den føder levende unger. Æggene udvikles fuldstændigt i hunnens ynglekammer, og ungerne bliver født som små udgaver (0,5 mm) af de voksne snegle. Ved at knuse hunnens skal forsigtigt og krænge kappen tilbage, kan ynglerummet ses. Her kan typisk ses tre kuld æg/unger på samme tid – et kuld nylagte æg, et kuld larver med ansats til skal og et kuld unger med rødbrune skaller, som er klar til at blive født.

Vidste du...?

At litus er latin og betyder strandbred eller kyst. Saxum betyder sten og Saxatilis betyder at have sit tilholdssted blandt sten. 

At ungefødende strandsnegl tilhører gruppen af forgællesnegle (Prosobranchia) indenfor sneglene (Gastropoda). Alle snegle tilhører bløddyrene (Mollusca).

Naturlige fjender/skadedyr

De unge ungefødende strandsnegle lever på bunden, hvor de er føde for krabber og hesterejer. Ældre dyr ædes ved lavvande af kystfugle og ved højvande af hurtige fisk og krabber, der kan tage en bid af sneglens fod inden sneglen når at trække sig ind i skallen.