Tøffelsnegl

Crepidula fornicata

Udbredelse

Tøffelsnegl stammer fra det østlige Nordamerika og blev indført til Europa sammen med nogle østers i slutningen af 1800-tallet. Den har siden spredt sig op til Danmark, hvor den dukkede op i 1930’erne.

Hvor finder jeg den? Tøffelsnegle findes ofte på østersskaller, sten eller bolværk og danner ofte kæder. I kæderne er de nederste størst og er hunner, mens de mindre er hanner.

Udseende

Mål og vægt: Skallen er 1-4 cm.

Skallen er muslingelignende og hvid-brunlig på ydersiden og hvid på indersiden. I den ene side af skallen ses et par små snoninger. På indersiden har den en tynd skillevæg, der dækker omkring halvdelen af skalåbningen.

Forveksling: Når man først har set den tynde skillevæg på indersiden af skallen, kan den ikke forveksles med nogen anden snegl.

Føde

Tøffelsneglen lever af plankton, som de filtrerer fra havvandet vha. gællerne.

Vidste du...?

At crepida er latin og betyder tøffel eller sandal. Crepidula betyder derfor lille tøffel.

At tøffelsnegl tilhører gruppen af forgællesnegle (Prosobranchia) indenfor sneglene (Gastropoda). Alle snegle tilhører gruppen af bløddyr (Mollusca)

Formering

Tøffelsneglen er hermafrodit. Den begynder livet som han og skifter med alderen køn. Hunnerne udruger æggene under foden. Larverne er fritsvømmende.

Naturlige fjender/skadedyr

Tøffelsneglen kan være skadedyr på østersbanker, idet de optræder som konkurrenter om føden.