Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Tangsnegl

Rissoa membranacea (Adams)

Udbredelse

Gode lokaliteter/hvor finder jeg den? Tangsneglen lever langs kysterne. Den findes især på ålegræs, hvor den spiser belægninger af kiselalger på bladene. I slutningen af sommeren kan de forekomme i stort antal.

Udseende

Tangsneglen har en lille spids, halvgennemsigtig, brunlig skal. Bløddelens grønlige farve kan ses gennem skallen på levende dyr. Skalåbningen er oval.

Forveksling: Almindelig tangsnegl er svær at kende fra andre tangsnegle, idet der kan være stor variation i hvor højt spiret er i forhold til skalåbningen.

Føde

Tangsneglen spiser belægninger af kiselalger på især ålegræsblade.

Vidste du...?

At Risso var navnet på en zoolog fra 1700-tallet. Membranacea kommer af latin, membrana betyder tynd hud eller hinde. 

At almindelig tangsnegl tilhører gruppen af forgællesnegle (Prosobranchia) indenfor sneglene (Gastropoda). Alle snegle tilhører gruppen af bløddyr (Mollusca).