Tangsnegl

Rissoa membranacea (Adams)

Udbredelse

Gode lokaliteter/hvor finder jeg den? Tangsneglen lever langs kysterne. Den findes især på ålegræs, hvor den spiser belægninger af kiselalger på bladene. I slutningen af sommeren kan de forekomme i stort antal.

Udseende

Tangsneglen har en lille spids, halvgennemsigtig, brunlig skal. Bløddelens grønlige farve kan ses gennem skallen på levende dyr. Skalåbningen er oval.

Forveksling: Almindelig tangsnegl er svær at kende fra andre tangsnegle, idet der kan være stor variation i hvor højt spiret er i forhold til skalåbningen.

Føde

Tangsneglen spiser belægninger af kiselalger på især ålegræsblade.

Vidste du...?

At Risso var navnet på en zoolog fra 1700-tallet. Membranacea kommer af latin, membrana betyder tynd hud eller hinde. 

At almindelig tangsnegl tilhører gruppen af forgællesnegle (Prosobranchia) indenfor sneglene (Gastropoda). Alle snegle tilhører gruppen af bløddyr (Mollusca).