Tårnsnegl

Turritella communis Risso

Udbredelse

Gode lokaliteter/hvor finder jeg den? Tårnsneglen lever halvt nedgravet i blød mudderbund. Den laver en fordybning, hvor åndingsvand kan strømme hen over gællerne.

Udseende

Tårnsneglens skals højde er 3-5 gange større end skalåbningens højde, og skallen består af 12-19 vindinger (snoninger). 

Skallens overflade er grålig og har kraftige striber der følger vindingerne. Skalåbningen er næsten cirkelrund.

Forveksling

Almindelig tårnsnegl kan forveksles med to andre typer. Man kan kende forskel ved at se på mønsteret på skallen. Den ene type har en glat overflade, den anden har en netagtig overflade og almindelig tårnsnegl har striber der følger vindingerne.

Føde

Almindelig tårnsnegl lever af at filtrere organisk materiale fra vandet.

Vidste du...?

At turris er latin og betyder tårn, communis er også latin og betyder almindelig. 

At almindelig tårnsnegl tilhører gruppen af forgællesnegle (Prosobranchia) indenfor sneglene (Gastropoda). Alle snegle tilhører gruppen af bløddyr (Mollusca).

Formering

Tårnsnegle er særkønnede. Hanner og hunner gyder samtidig i vandet, og befrugtningen af æggene sker i de frie vandmasser. For at sikre at æg og sæd mødes i vandet, frigiver alle tårnsnegle i et stort område æg og sæd på samme tid.