Skildpaddehuesnegl

Tectura testudinalis (Müller)

Udbredelse

Skildpaddehueskæl er udbredt i indre danske farvande langt ind i fjorde og bælter til den vestlige Østersø.

Gode lokaliteter/hvor finder jeg den? Skildpaddealbueskæl findes ofte lige i vandkanten på sten, moler, bolværk og store, opskyllet tang, hvor den lever af at raspe alger af.

Udseende

Mål og vægt: Skallen 2,5 cm lang og 1 cm høj.

Skallen er hueformet og marmoreret i rødbrune og hvidgrå farver. Toppen er bagudrettet.

Forveksling: De voksne snegle kan ikke forveksles med andre snegle, men de yngre skaller af skildpaddehuesnegl kan forveksles med Stribet albueskæl. Stribet albueskæl bliver dog kun 1 cm lang og har regelmæssige mørke striber der går fra spidsen og ned langs siderne.

Føde

Skildpadde-albueskæl lever af at raspe algebelægninger og små rurer af underlaget.

Vidste du...?

At Tectura kommer af latin og betyder dækkende. Testudio er latin og betyder skildpadde eller skjoldtag. 

At skildpadde-huesnegl tilhører gruppen af forgællesnegle (Prosobranchia) indenfor sneglene (Gastropoda). Alle snegle tilhører gruppen af bløddyr (Mollusca).

Formering

Skildpadde-albueskæl gyder forår og sommer.