Purpursnegl

Thais lapillus (L.)

Udbredelse

I Danmark findes de kun i stærk brænding på sten og moler i Vest- og Nordjylland. Eventuelle opskyllede skaller på Kattegatøerne stammer fra den svenske skærgård.

Gode lokaliteter/hvor finder jeg den? Purpursneglen findes ved sten, hvor der også sidder rurer.

Udseende

Mål og vægt: Skal 2,5-4,0 cm høj.

Purpursneglens spirs højde er mindre end skalåbningens højde mens skallens samlede bredde er mere end halvdelen af højden. 
Skallens farve varierer fra bleghvid, gul, orange, violet til mørkebrun. Sjældent blå. Nederst fører en smal rende ind i skalåbningen. Kanten af skalåbningen er fortykket.

Forveksling: Mørke former af purpursnegl kan forveksles med almindelig strandsnegl. Purpursneglen er dog større, har kraftigere skal og har en tydelig rende på mundingskanten.

Føde

Purpursneglen er et rovdyr. Den borer med sin raspetunge hul i rurer og muslinger og skraber selve dyret ud. Purpursneglens skal får farve efter hvilken føde den lever af. De får hvidlige eller gullige skaller når de æder rurer, og violette til mørkeblå skaller når de æder blåmuslinger.

Vidste du...?

At Lapillus er latin og betyder lille sten. 

At purpursneglen tilhører gruppen af forgællesnegle (Prosobranchia) indenfor sneglene (Gastropoda). Alle snegle tilhører gruppen af bløddyr (Mollusca).

Formering

Purpursneglen bliver kønsmoden når den er omkring 3 år gammel. Når den bliver kønsmoden holder den op med at vokse. De flaskeformede ægkapsler bliver sat enkeltvis på underlaget og indeholder 100.000-vis af æg. Kun omkring 20 af æggene bliver til små snegle. Resten ædes af de små snegle inden de klækkes og kravler væk.