Amerikansk knivmusling

Ensis Americanus

Udbredelse

Arten er hjemmehørende på den nordamerikanske atlanterhavskyst – fra det sydlige Labrador til South Carolina. Første gang den blev observeret i Europa, var i Tyske bugt i 1978. Herfra har den hurtigt spredt sig Danmarks Vestkyst og Limfjorden samt Sveriges vestvendte og Hollands kyster hvor den blev observeret i 1982, videre til Belgiums kyst i 1984 og til Frankrigs i 1986, for at nå Englands og Norges kyst i slutningen af 1980’erne.

Udseende

Amerikansk knivmusling er op til 17 cm lang, og skallerne er rødbrune og buede. Den er den største knivmusling i danske farvande, og den eneste der lever i tidevandszonen. Ved ebbe kan man se muslingerne stikke op af havbunden, og da de er skarpe kan men nemt skære sig, hvis man kommer til at træde på dem.

Forvekslingsmuligheder

Amerikansk knivmusling kan forveksles med almindelig knivmusling (Latinsk navn: Ensis ensis), men denne lever på 5-30 m’s dybde – altså udenfor tidevandszonen, hvor amerikansk knivmusling lever.

Føde

Amerikansk knivmuslings føde består af alger, som den filtrerer fra vandet lige over havbunden.

Levevis

Den rødbrune musling findes i salt- og brakvandsområder, hvor bunden består af fint sand eller mudder. Den foretrækker den dybere del af tidevandszoner, hvor bunden kun blotlægges når det er mest lavvande. Den lever nedgravet i sandet i en ca. 40 cm dyb gang, som den kan bevæge sig op og ned i med en gevaldig fart, og på den måde flygte fra fjender såsom edderfugle, strandskader og måger, for hvem amerikansk knivmusling er en lækkerbisken. Hvis man går på den blotlagte vade ved ebbe, og ser en vandstråle komme op fra havbunden, kommer den formodentlig fra en amerikansk knivmusling, der flygter ned i sit rør

Som andre muslinger, formerer den sig ved at den gyder æg og sæd ud i vandet. Gydningen starter i marts april, og kan gentages flere gange hen over sommeren. Fra de befrugtede æg udvikles larver, der lever i de frie vandmasser. Det er i larvestadiet, at den største spredning sker, da larverne kan føres omkring med havstrømmene. Efter 2-4 uger fæstner larverne sig på rent sand i den dybere del af tidevandszonen. Muslingen kan blive op 5 år gammel og op til 16-17 cm lang.

Læs mere om amerikansk knivmusling

Nobanis (engelsk)

Vidste du...?

Knivmuslinger kan ved hjælp af spjæt med deres kraftige fod springe op til en halv meter – og den skulle være særdeles velsmagende.

Hvorfor uønsket?

Amerikansk knivmusling stammer fra USA, og er formodentlig kommet hertil med ballastvand på skibe fra det østlige USA. Den har bl.a. etableret sig i Vadehavet, hvor den trives og findes i store bestande. Det er endnu ikke undersøgt, om den kan gør skade på vort hjemlige økosystem.

Status for bekæmpelse

Det er ikke muligt at bekæmpe amerikansk knivmusling.