Almindelig topsnegl

Gibbula cineraria  (L.)

Udbredelse

Den almindelige topsnegl er meget almindelig i Limfjorden. Den findes endvidere på lavt vand med sandbund i Kattegat og den nordlige del af Bæltehavet. 

Gode lokaliteter/hvor finder jeg den? Findes især i stenede områder eller på tangbevoksning.

Udseende

Mål og vægt: 0,5–1,5 cm høj.

Den almindelige topsnegl har en kegleformet skal med flad basis. Skallen er ofte lys gul eller askegrålig, med brede rødlige til gråbrune zigzag-linier. Selve dyret har udover de sædvanlige tentakler i hovedet, 3 par ekstra tentakler ned langs siden. Dvs. fire par føletråde i alt.

Forveksling: Den almindelige topsnegl ligner andre topsnegle-arter, men disse er sjældne. Den store topsnegl er større end almindelig topsnegl (op til 3 cm høj) og har gul eller kødfarvet skal med rødbrune pletter. Den rødbrune topsnegl lever i Skagerrak og har op til 1 cm højt hus med fladt spir og en rødbrun, plettet skal.

Føde

Topsneglene lever af at små alger og henfaldende detritus. Algerne raspes af sten, andre alger og muslingeskaller.

Vidste du...?

At almindelig topsnegl tilhører gruppen af forgællesnegle (Prosobranchia) indenfor sneglene (Gastropoda). Alle snegle tilhører gruppen af bløddyr (Mollusca).

Formering

I parringstiden i foråret søger hannerne hen til hunnerne. Efter hunnerne har gydt æggene udskiller hannerne en sky af sæd, der befrugter dem. Larverne er fritsvømmende i omkring 9 dage.

Læs mere

Læs mere om almindelig topsnegl på The Marine Life Information Networks hjemmeside (engelsk)