Almindelig strandsnegl

Littorina littorea (L.)

Udbredelse

Den almindelige strandsnegl er almindelig ved alle danske kyster.

Gode lokaliteter/hvor finder jeg den? Den almindelige strandsnegl findes både på blød og hård bund. Den er meget almindelig i strandkanten, hvor de lever af den belægning af små alger der findes på sten og tang. Den forekommer endvidere stedvis meget talrigt på bolværk, cementmoler, høfder og sten, der er dækket af vand under højvande.

Udseende

Mål og vægt: Op til 3 cm høj.

Den almindelig strandsnegl bliver normalt 4-10 år.

Skallens farve og mønster varierer meget, men den har ofte brune, mørke farver og er furestribet. Tørre skaller er grå. Tentaklerne har adskillige tværgående striber.

Forveksling: Store almindelige strandsnegle på ca. 3 cm kan ikke forveksles med andre strandsnegle, da almindelig strandsnegl er den eneste der når denne størrelse. Mindre individer kan forveksles med ungefødende strandsnegl, der også er almindelig ved danske kyster. Den ungefødende strandsnegl er dog mindre end almindelig strandsnegl og forekommer oftest tættest ved højvandslinien.

Levevis

Den almindelige strandsnegl forekommer især i den såkaldte tidevandszone. Det betyder, at den ved højvande opholder sig under vand, mens den ved lavvande befinder sig over vandoverfladen. Dette tåler den sagtens idet mundingen, som hos alle havsnegle, kan lukkes med et kalklåg, der sidder fast på sneglens krop. Når vandet falder, og sneglene tørlægges, trækker sneglene sig ind i huset og lukker låget tæt efter sig. Almindelig strandsnegl kan på den måde overleve selv meget lang tids udtørring.

Føde

Den almindelige strandsnegl rasper alger af med sin veludviklede raspetunge.

Formering

Den almindelige strandsnegl yngler om foråret. De flydende, glasklare, hjelmformede ægkapsler, med fra ét til 9 æg i hver, gydes ud i de frie vandmasser. En hun kan lægge fra 200 til 5000 ægkapsler. Æggene klækkes efter ret kort tids forløb til fritsvømmende larver, der lever i det frie vand i ca. 3 uger, hvorefter de forvandler de sig til små rigtige snegle og søger ned på bunden, hvor de lever resten af deres liv.

Vidste du...?

At Litus er latin og betyder strandbred eller kyst. -ina betyder -tilhører. 

At den almindelig strandsnegl tilhører gruppen af forgællesnegle (Prosobranchia) indenfor sneglene (Gastropoda). Alle snegle tilhører gruppen af bløddyr (Mollusca).

Naturlige fjender/skadedyr

Den almindelige strandsnegl ædes af ising, kuller, pighvarre, skrubbe, strandkrabbe og torsk.