Almindelig pæleorm

Teredo navalis 

Udbredelse

Det er uvist, hvorfra pæleormene egentlig stammer eller hvordan de har spredt sig rundt i verden. Almindelig pæleorm er udbredt i de indre danske farvande undtagen i Østersøen syd for Amager og øst for Falster. Saltindholdet i Østersøen er for lavt for almindelig pæleorm, derfor findes den ikke ved Bornholm.

Udseende

Almindelig pæleorm er en ormeligende musling. Den er ca. 20-30 cm lang og 9-10 mm bred. Den er i besiddelse af en skal, der kan blive ca. 1 cm lang. Skallen er forsynet med raspeflader og fungerer som borehoved. Den borer lange gange i træ og gangene fores med kalk. Pæleormens mikroskopiske larver spredes med vandet, hvorefter de fæstner sig til en træoverflade, og gnaver et hul på under 1 mm i diameter. Derfra gnaver de lange, gange ind i træet ligesom de voksne.

Forvekslingsmuligheder

Ved de danske kyster findes tre arter af pæleorm:  Teredo norvegica  ved Jyllands vestkyst,  Teredo megotara  ved vestkysten og enkelte steder ved Frederikshavn og Teredo navalis  i de indre danske farvande undtagen i Østersøen syd for Amager og øst for Falster.

Føde

Pæleorme gnaver gange i træ og lever af cellulosen.

Levevis

Almindelig pæleorm lever i saltvand. De er hermafroditer som unge og kønnet som voksne. Reproduktionen er afhængig af temperaturen, som skal være over 15° C. Reproduktion foregår ved, at et individ udsender sperm i vandet som optages af et andet individ, hvor befrugtningen sker indvendig i et hulrum. Ungerne opfostres i gællerne indtil de selv har udviklet en skal. Almindelig pæleorm overlever vandtemperaturer på op til 30° C. Pæleormen er føde for forskellige fugle, hvis næb kan gå ind i de lange gange.

Læs mere om almindelig pæleorm

Miljøstyrelsen: Projekt ”Anti-pæleorm”  
NOBANIS faktaark – Teredo navalis  (engelsk)
DAISIE – Teredo navalis  (engelsk)

Vidste du...?

At almindelig pæleorm, trods navnet, er en ormelignede musling.

Hvorfor uønsket?

Arten er udbredt i de danske farvande og kan gøre stor skade på moler, bundgarnspæle, skibe af træ og andet træværk i havet. Ved den seneste invasion af pæleorm langs den tyske Østersøkyst, er skaderne estimeret til 25-50 mio. Euro. Der findes ikke oplysninger om de danske omkostninger.

Status for bekæmpelse

Pæleorme kan bekæmpes med biologisk maling eller ormedug. Man kan også benytte pæle af plastik, så pæleormene ikke kan benytte pælen til en ny generation.