Almindelig konk

Buccin um undatum L.

Udbredelse

Almindelig konk er meget almindelig i de danske farvande ind til den vestlige Østersø (op til en saltholdighed på ca. 15 promille).

Gode lokaliteter/hvor finder jeg den? Almindelig konk findes fortrinsvis på mudder og sandbunde og findes især på lavt, roligt vand. Låget, som den lukker åbningen med når den trækker sig ind i skallen, kan findes som knaplignende mørke plader på stranden. Disse låg stammer fra døde snegle. Skallen fra døde snegle overtages ofte af eremitkrebs eller kan findes opskyllede og ødelagte. På ydersiden af beboede skaller (enten beboet af sneglen selv eller af en eremitkrebs) kan der vokse polypdyr, rurer og andre dyr.

Udseende

Mål og vægt: 11-14 cm lang.

Den almindelige konk har en grålig rødbrun skal, der kan have lilla markeringer. På overfladen er skallen meget bulet og danner ribber, der går på tværs af spiralsnoningen. Sneglens krop er hvidlig med sorte pletter fordelt over hele kroppen.

Forveksling: Den almindelige konk kan forveksles med rødkonken, der kan have samme størrelse. De kan kendes fra hinanden på skallens overflade. Rødkonkens er næsten hel glat og rødbrun, og har kun lidt striber, der følger vindingerne.

Føde

Den almindelig konk er et rovdyr, der æder krabber, orme, muslinger og friske ådsler. Når den æder udskiller den store mængder spyt, der indeholder slim og en nervegift, som lammer byttet. Den almindelige konk kan også æde levende muslinger, og når den gør dette, stikker den sin egen skal ned mellem muslingens skaller, så de ikke kan klappe sammen. Muslingen mister på denne måde sit forsvar, og konken kan suge muslingens bløddele op med sit lange udskydelige svælgrør.

Formering

Flere hunner lægger om sommeren deres æg sammen i en klump, der kan blive på størrelse med en halvliters flaske. Disse gul/hvide klumper ligger løst på bunden og kan tit ses opskyllet på strandene. Klumpene kan hver indeholde omkring 15.000 linseformede ægkapsler, der hver kan indholde 500-3000 æg. Disse udvikles til 3-5 unger, mens de øvrige æg tjener som næring for disse. Ungerne har intet fritsvømmende stadium, men kryber direkte fra ægkapslen ud på havbunden. På dette tidspunkt er de omkring 1,5-2 mm store.

Vidste du...?

At den almindelige konk hører til gruppen af forgællesnegle (Prosobranchia) indenfor sneglene (Gastropoda). Endvidere tilhører alle snegle gruppen af bløddyr (Mollusca).  Almindelig konk kaldes også for konksnegl eller for konkylie.

Trusler og bevaring

Den almindelige konk er et skadedyr i bundgarn.

Naturlige fjender/skadedyr

Den almindelige konks fjender er ålekvabber og andre rovfisk der kan pille sneglen ud af sit hus.

Læs mere

Læs mere om almindelig konk på Animal Diversity Webs hjemmeside