Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Natur

Naturbeskyttelsesloven og skovloven mv. er centrale i arbejdet med at beskytte danske naturværdier, mens EU lovgivning beskytter arternes levesteder gennem krav om national udpegning af Natura 2000 områder og fuglebeskyttelsesområder