Klargøringsfaciliteter og ny vaskehal ved Næstved station

DSB skal etablere nye et nyt klargøringsanlæg og en togvaskehal på Næstved Station.

Formålet med dette er at kunne håndtere de nye ellokomotiver, som skal køre på strækningen Nivå-Næstved samt København-Næstved. Stationens nuværende klargøringsanlæg og vaskehal er beregnet til dieseltog. DSB har derfor valgt at modernisere stationen, så den fremover kan håndtere de nye ellokomotiver.

Sagens dokumenter

Udkast til afgørelse

Bilag A - Ansoegningsskema - Klargøringsanlæg v. Næstved Station.pdf

Bilag B - Ansøgningsskema - Vaskehal v. Næstved Station.pdf

Bilag C - Projektbeskrivelse - Klargøringsanlæg v. Næstved Station.pdf

Bilag D - Programfaserapport - Vaskehal.pdf

Bilag E - Relevante kortbilag.pdf