DSB-Værksted ved Logistikparken i Aarhus

Miljøstyrelsen har indledt miljøvurderingen (VVM) af DSB’s etablering af nyt værksted og sporanlæg ved Logistikparken i Aarhus. For at skabe adgang til værkstedsområdet udlægges et spor, som tilsluttes den eksisterende banestrækning Aarhus-Langå ca. 7 km fra Aarhus Hovedbanegård. Broen, der fører Espenhøjvej over jernbanen, skal udskiftes og udbygges.

DSB ønsker at etablere nye værksteder til vedligeholdelse af de fremtidige el-tog, som skal erstatte de dieseldrevne IC3- og IC4-tog. De nye tog vil blive leveret i perioden 2023-2029 og de første togsæt indsættes i drift i 2024.


På arealet, hvor det nye værkstedsområde skal placeres, er der en betydelig højdeforskel fra nord mod syd. Derfor forventes det at gennemføre jordarbejder, så der etableres et mindre skrånende plan, som falder jævnt fra nord mod syd. Dette vil indebære flytning/afgravning af en større jordmængde fra den nordvestlige del af området.
Der forventes opført bygninger, som understøtter vedligeholdelsesprocesser for el-tog. Herunder værkstedsbygning, kontorfaciliteter, lager, hjulafdrejning og evt. vask af eltog. Selve værkstedsbygningen indrettes med værkstedsgrav.
Myndighedskompetencen for miljøvurderingen er delt mellem Miljøstyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor Miljøstyrelsen er myndighed for bygninger, værksted, evt. vaskehal mm. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for spor, køreledninger, broer og andre konstruktioner i tilknytning til banen.

 

På denne side kan man følge miljøvurderingsprocessen for projektet og finde relevant materiale.

 

Nuværende status i sagen (opdateret 7 maj 2020):

""

 

Udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten er afgivet til bygherre

- Afgrænsningsudtalelse

 

1. offentlighedsfase (idefase) er offentliggjort og kan findes på følgende link: