DSB-Værksted ved Godsbanegården i København

Miljøstyrelsen har indledt miljøvurderingen (VVM) af DSB’s etablering af nyt værksted ved Godsbanegården i København. Der skal anlægges et nyt værksted samt nye spor til opstilling af togmateriel på et areal nær eksisterende værksteder ved Otto Busses Vej, syd for Dybbølsbro Station.

DSB ønsker at etablere nye værksteder til vedligeholdelse af de fremtidige el-tog, som skal erstatte de dieseldrevne IC3- og IC4-tog. De nye tog vil blive leveret i perioden 2023-2029 og de første togsæt indsættes i drift i 2024. DSB vil indkøbe omkring 150 el-togsæt.

Der skal etableres tre værksteder i eller tæt ved strategiske knudepunkter på banenettet hvoraf 2 etableres i København og et etableres ved Aarhus. Værkstederne vil varetage forskellige funktioner i forhold til vedligehold af de nye el-tog. Bygningerne vil rumme vedligehold og klargøring af togsæt, udskiftning og afretning af hjul samt togvask. I tilknytning til værkstederne etableres jernbanespor til opstilling af togmateriel

Myndighedskompetencen for miljøvurderingen er delt mellem Miljøstyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor Miljøstyrelsen er myndighed for bygninger, værksted, vaskehal mm. og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for spor, køreledninger, broer og andre konstruktioner i tilknytning til banen.

På denne side kan man følge miljøvurderingsprocessen for projektet og finde relevant materiale. 

Aktuel status for miljøvurderingen (opdateret 25. august 2020):

""

 

Miljøstyrelsen har igangsat 2. offentlighedsfase hvor Miljøkonsekvensrapporten og Miljøstyrelsens udkast til tilladelse sendes i høring af myndigheder, parter og offentligheden. Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen offentliggører stamtidigt deres egen høring som kan findes via hjemmesiden: https://tbst.dk/da/Miljoevurdering/Lister/VVM-liste?project=Bane&tabs=Open  

Annoncen og det relevante materiale kan ses via nedenstående links.

 

Sagens dokumenter

2. offentlighedsfase:

Miljøkonsekvensrapport

Udkast til § 25 tilladelse

 

Tidligere dokumenter:

Afgrænsningsudtalelse

Idéoplæg 

Projektbeskrivelse

Ansøgning

 

Annonceringer i forbindelse med miljøvurderingen

2. offentlighedsfase

Indkaldelse af idéer og forslag