Blåbjerg Biogasanlæg

Blåbjerg Biogasanlæg AmbA har via Varde Kommune søgt om VVM-tilladelse til udvidelse af biogasanlæg.

Blåbjerg Biogasanlæg AmbA, Præstbølvej 11, 6830 Nørre Nebel har ansøgt om en udvidelse af det eksisterende biogasanlæg, inklusiv et gasopgraderingsanlæg, samt gastilslutningsledning til naturgasnettet.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og Blåbjerg Biogas AmbA skal derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Miljøstyrelsen kan vurdere, om projektet kan gennemføres.

Miljøkonsekvensrapporten beskriver projektets virkninger på miljøet og de afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse eventuelle skader.

På denne side kan man følge miljøvurderingsprocessen for projektet og finde relevant materiale.

Aktuel status i sagen (opdateret d. 15. november 2018)

På billedet ses processen for udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten.

Idéfasen er i høring til d. 30. november 2018.

 Sagens dokumenter

- Idéoplæg