Opstilling af testvindmølle ved Drantum

Miljøstyrelsen (MST) har givet Uhre Windpower I/S VVM-tilladelse til at opstille en testvindmølle ved Husumvej ved Drantum i Ikast-Brande Kommune. Tilladelsen er givet efter bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 §§ 7 og 11, pkt. 5.

VVM-tilladelsen og den sammenfattende redegørelse kan ses her på siden eller fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen via mail: m , som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Ikast-Brande Kommune har den 10. oktober 2016 vedtaget kommuneplantillæg og lokalplan for møllen. Disse kan ses på dette link http://www.ikast-brande.dk/politik/hoeringer .

Aktuel status

undefined

Sagens dokumenter

Indkaldelse af idéer og forslag

Høring af VVM-redegørelse

VVM-tilladelse og sammenfattende redegørelse