Opstilling af testvindmølle ved Drantum

Miljøstyrelsen (MST) har givet Uhre Windpower I/S VVM-tilladelse til at opstille en testvindmølle ved Husumvej ved Drantum i Ikast-Brande Kommune. Tilladelsen er givet efter bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 §§ 7 og 11, pkt. 5.

VVM-tilladelsen og den sammenfattende redegørelse kan ses her på siden eller fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen via mail: m , som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Ikast-Brande Kommune har den 10. oktober 2016 vedtaget kommuneplantillæg og lokalplan for møllen. Disse kan ses på dette link 

Aktuel status

undefined

Sagens dokumenter

Indkaldelse af idéer og forslag

Høring af VVM-redegørelse