Opgradering af luftledning mellem Kassø og Frøslev til 400 kV

Energinet.dk ønsker at opgradere uftledningsforbindelsen mellem Kassø og Frøslev i Aabenraa Kommune til 400 kV. Projektet er VVM-pligtigt.

Projektet omfatter udskiftning og opgradering af en eksisterende luftledningsforbindelse mellem Kassø i Aabenraa Kommune til Flensborg i Tyskland. På den danske side af grænsen er luftledningsforbindelsen ca. 30 km lang, og forbindelsen skal opgraderes fra 220 kV til 400 kV. Projektområdet vil på den danske side af grænsen udelukkende ligge indenfor Aabenraa Kommune.

I forbindelse med opgradering af luftledningsforbindelsen skal transformerstationen i Kassø udvides. Der vil samtidig blive demontereret i alt ca. 40 km 220 kV luftledningsforbindelse fra henholdsvis Kassø og fra Ensted ned til den dansk-tyske grænse.

Da projektet også kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg med tilhørende miljørapport, har Aabenraa Kommune og Miljøstyrelsen (tidligere Naturstyrelsen) besluttet at gennemføre processerne i fællesskab og samtidigt.

Aktuel status (opdateret 18. september 2017)

Billedet viser processen for udarbejdelsen af en VVM.

Miljøstyrelsen har den 18. september 2017 givet Energinet.dk VVM-tilladelse til projektet.