Henstilling af farligt gods på Fredericia Rangerbanegård

Banedanmark driver Fredericia Rangerbanegård, hvor der henstilles togvogne med farligt gods, herunder kemikalier som betegnes som både brandfarlige/brandnærende stoffer, miljøfarlige stoffer og giftige stoffer.

Fredericia Rangerbanegård bliver anvendt til omrangering og henstilling af togvogne med farligt gods, herunder kemikalier som betegnes som både brandfarlige/brandnærende stoffer, miljøfarlige stoffer og giftige stoffer. Togvognene står midlertidigt på arealet og afventer videre transport. Det vil sige, at indholdet i godsvognene ikke bliver omlastet eller på anden vis håndteret, mens det befinder sig på Rangerbanegården.

Banedanmark har brugt Fredericia Rangerbanegård til midlertidig henstilling af godsvogne, herunder godsvogne med farligt gods i mere end 70 år. Efter en ændring af Risikobekendtgørelsen i 2006, begyndte man at regulere transportvirksomheder med henstilling af farligt gods.

For at undersøge hvilke virkninger henstillingen af farligt gods har på miljøet, og for fremover at kunne stille vilkår til henstillingen af farligt gods på Fredericia Rangerbanegård, skal omrangeringen og henstillingen nu vurderes i en VVM-redegørelse.

 

På denne side kan man finde miljøvurderingsprocessens relevante materiale.

Sagen er afsluttet (opdateret d. 6. marts 2020)

 

Sagens dokumenter:

VVM redegørelse

VVM-redegørelse

 

Miljøgodkendelse

- Miljøgodkendelse

 

Miljøgodkendelsen erstatter helt Miljøstyrelsens VVM-tilladelse til projektet.

- Annoncering fra virksomheder

 

Den sammenfattende redegørelse har været sendt til Fredericia Kommune i perioden 07-02-2020 til 02-03-2020). Kommunen havde ikke bemærkninger hertil.

- Sammenfattende redegørelse

 

Plangrundlag

(Februar 2020)

Erhvervsstyrelsen har udstedt Kommuneplantillæg nr. 17 for Fredericia Rangerbanegård.

- Plangrundlag

 

Offentlige høringer:

Miljøstyrelsen har i perioden 19-11-2019 til 21-01-2020 afholdt offentlig høring over VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse. Denne erstatter fuldstændig Miljøstyrelsens VVM-tilladelse efter miljøvurderingsloven.

https://mst.dk/service/annoncering/annoncearkiv/2019/nov/fredericia-rangerbanegaard-hoering-vvm-redegoerelse/

 

Indkaldelse af idéer og forslag har været udsendt i offentlig høring fra d. 18. december 2014 til d. 29. januar 2015. VVM-redegørelsen og risicoanalysen er under udarbejdelse.

 

Indkaldelse af idéer og forslag (18. december 2014)