Henstilling af farligt gods på Fredericia Rangerbanegård

Banedanmark driver Fredericia Rangerbanegård, hvor der henstilles togvogne med farligt gods, herunder kemikalier som betegnes som både brandfarlige/brandnærende stoffer, miljøfarlige stoffer og giftige stoffer.

Fredericia Rangerbanegård bliver anvendt til omrangering og henstilling af togvogne med farligt gods, herunder kemikalier som betegnes som både brandfarlige/brandnærende stoffer, miljøfarlige stoffer og giftige stoffer. Togvognene står midlertidigt på arealet og afventer videre transport. Det vil sige, at indholdet i godsvognene ikke bliver omlastet eller på anden vis håndteret, mens det befinder sig på Rangerbanegården.

Banedanmark har brugt Fredericia Rangerbanegård til midlertidig henstilling af godsvogne, herunder godsvogne med farligt gods i mere end 70 år. Efter en ændring af Risikobekendtgørelsen i 2006, begyndte man at regulere transportvirksomheder med henstilling af farligt gods.

For at undersøge hvilke virkninger henstillingen af farligt gods har på miljøet, og for fremover at kunne stille vilkår til henstillingen af farligt gods på Fredericia Rangerbanegård, skal omrangeringen og henstillingen nu vurderes i en VVM-redegørelse.

På denne side kan man finde miljøvurderingsprocessens relevante materiale.

Sagen er afsluttet (opdateret d. 6. marts 2020)

Sagens dokumenter

Miljøgodkendelsen erstatter helt Miljøstyrelsens VVM-tilladelse til projektet.

Den sammenfattende redegørelse har været sendt til Fredericia Kommune i perioden 07-02-2020 til 02-03-2020). Kommunen havde ikke bemærkninger hertil.

Plangrundlag

(Februar 2020)

Erhvervsstyrelsen har udstedt Kommuneplantillæg nr. 17 for Fredericia Rangerbanegård.

Offentlige høringer: