VVM-screening af reinvestering og opgradering af 150 kV-strækningen mellem Enstedværket og Sønderborg

Miljøstyrelsen har den 1. februar modtaget en ansøgning fra Energinet via Sønderborg og Aabenraa Kommune om en forstærkning af elforsyningen til Sønderborg samt en renovering af det eksisterende højspændingsnet med henblik på at sikre den fremtidige elforsyning i området.

Projekts anlægsarbejder omfatter følgende:

  • Udskiftning af tråd på 150 kV forbindelsen fra Station Ensted (SHE) og frem til overgangsmasten M98 (KSH) (M1-M98) ca. 25 km.
  • Forhøjelse af 11master mellem Enstedværket og kabelstationen ved Alssund (SHE-KSH). 10 master vil blive hævet 2 m og en enkelt mast vil blive hævet 1 m. Masterne forhøjes ved at placere skamler under dem.
  • Ændring af kabelovergangsmast mod Enstedværket (KSH), indenfor eksisterende stationsområde.
  • Udskiftning af de to eksisterende søkabler i Alssund, som udføres ved 3 enkeltlederkabler i hver deres underboring under Alssund (KSH-KSØ).
  • Kabellægning af eksisterende 150-60 kV-strækning fra Alssund til Station Sønderborg (KSØ-SØN). Undervejs på denne strækning krydses motorvejsudfletningen ved underboring.
  • Demontering af 150 kV luftledning på strækningen mellem kabelstationen mod Sønderborg og Station Sønderborg (KSØ-SØN).
  • Demontering af kabelovergangsstation KSØ mod Sønderborg, beliggende på Als.
  • Demontering af begge luftledninger (150 kV og 60 kV) på strækningen fra kabelovergangsstation KSØ til Station Sønderborg (KSØ-SØN).
  • Tilslutning til eksisterende anlæg på henholdsvis Enstedværket (SHE) og Station Sønderborg (SØN). Ændringer vil ske inden for de eksisterende stationsområder.

Oplysninger fra bygherre

VVM-ansøgning

Projektbeskrivelse

Detailkort over ledningstracé:

Oversigtskort_50.000

Oversigtskort_5.000

Oversigtskort_10.000

Oversigtskort_Linkboksbrønd

Miljøstyrelsens dokumenter

Udkast til Miljøstyrelsens afgørelse

Udkast til Miljøstyrelsens screeningsskema

Bemærkninger bedes fremsendes enten i brev eller pr. mail inden d. 6. marts 2019 til Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller  mærket med journalnummer MST-530-00120.