Screening af distributionsledning mellem LinkoGas og det eksisterende naturgasnet ved Ribe.

Materiale til Miljøstyrelsens høring af udkast til screeningsafgørelse for etablering af en bionaturgas distributionsledning mellem LinkoGas og det eksisterende naturgasnet ved Ribe.

 

Oplysninger fra bygherre

VVM-ansøgning

Projektbeskrivelse

Oversigtskort

Tracé ift. råstofområde

Detailkort over ledningstracé

 

Miljøstyrelsens dokumenter

Udkast til Miljøstyrelsens afgørelse

Udkast til Miljøstyrelsens screeningsskema