Udskiftning af kabelanlæg fra Glentegården til Bellahøj transformerstation

Energinet planlægger at udbygge og udskifte dele af det eksisterende 132 og 400 kV kabelnet i Københavnsområdet hen over de kommende 5-10 år. Udbygningen sker blandt andet for at tilgodese det stigende elforbrug og understøtte den grønne omstilling i hovedstadsområdet. Et af disse projekter omfatter udskiftning af et 132 kV kabelanlæg mellem transformerstation Glentegården i Gladsaxe/Gentofte til transformerstation Bellahøj i København. Ud over arbejder på kabelanlæg, skal der også ske mindre arbejder på de to transformerstationer.

Sagens dokumenter

Udkast til screeningsafgørelse

Udkast til Miljøstyrelsens myndighedsscreeningsskema

Ansøgning

Projektbeskrivelse 

Kortbilag